Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong nước, cho OA = 6 (cm). Mắt đặt trong không khí sẽ thấy đầu A cách mặt nước một khoảng lớn nhất là:

A. OA’ = 3,64 (cm). B. OA’ = 4,39 (cm). C. OA’ = 6,00 (cm). D. OA’ = 8,74 (cm).

Mắt nhìn thấy A một khoảng xa mặt nước nhất có nghĩa là tia sáng lò ra ngoài phải có góc khúc xạ nhỏ nhất.

Chính là tia chiếu đến rìa của tấm gỗ

$tan\alpha=\frac46=\frac23$

Góc khúc xạ

$sin\beta=1.33sin\alpha$

$\beta\approx47.7^o$

$OA'=r.tan(\pi/2-\beta)\approx3.64cm$

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • .: hehe 5/26/2016 9:01:49 PM
 • .: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8892/quang-hoc-11 5/26/2016 9:01:59 PM
 • .: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8891/help-me 5/26/2016 9:02:16 PM
 • .: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8890/help-me 5/26/2016 9:02:32 PM
 • .: 3 bài đó đã 5/26/2016 9:03:13 PM
 • .: em gái xem 5/26/2016 9:03:16 PM
 • Chin soái tỷ ^^: e vào ko đc bài đầu 5/26/2016 9:03:21 PM
 • .: làm dk bài nào thì làm nha 5/26/2016 9:03:25 PM
 • .: òi 5/26/2016 9:03:26 PM
 • .: thì vào bài khác xem 5/26/2016 9:03:32 PM
 • .: cần j cứ bảo anh 5/26/2016 9:03:37 PM
 • .: winking 5/26/2016 9:03:41 PM
 • adim ăn cccc : adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc 5/27/2016 9:49:15 AM
 • Dan: ... 5/27/2016 9:28:13 PM
 • .: broken_heart 5/27/2016 10:18:48 PM
 • Chin soái mụi ^-^: alo 5/28/2016 10:16:39 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: e gái 5/28/2016 10:31:00 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: big_grin 5/28/2016 10:31:01 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: e gái 5/28/2016 10:35:36 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 10:35:36 PM
 • Chin soái mụi ^-^: ô la 5/28/2016 10:40:26 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: đâ 5/28/2016 10:40:59 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: y 5/28/2016 10:41:01 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 10:41:04 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: đợi mải 5/28/2016 10:41:10 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: MỆT NỨ 5/28/2016 10:41:17 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: broken_heart 5/28/2016 10:41:19 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hii 5/28/2016 10:41:47 PM
 • Chin soái mụi ^-^: vào giải đi 5/28/2016 10:41:51 PM
 • Chin soái mụi ^-^: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8898/la-p-bie-u-thu-c-nhie-t-dung-rieng 5/28/2016 10:42:01 PM
 • Chin soái mụi ^-^: 15p nhé laughing 5/28/2016 10:42:08 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: @@ 5/28/2016 10:42:32 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: òi 5/28/2016 10:42:36 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 10:42:36 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: NHỌC NỨ 5/28/2016 10:42:40 PM
 • Chin soái mụi ^-^: tội ds 5/28/2016 10:45:27 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: broken_heart 5/28/2016 10:47:24 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: đề j mà dài vậy 5/28/2016 10:47:28 PM
 • Chin soái mụi ^-^: ời mà làm ngắn lắm 5/28/2016 10:48:52 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: òi 5/28/2016 10:49:20 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: mệt nứ 5/28/2016 10:49:27 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: big_grin 5/28/2016 10:49:28 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hì 5/28/2016 10:50:13 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: winking 5/28/2016 10:51:27 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: nghỉ đi e gái 5/28/2016 10:51:31 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: uống sữa đi 5/28/2016 10:51:37 PM
 • Chin soái mụi ^-^: đang chat webcam vs mấy đứa bên toán nè 5/28/2016 10:51:58 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: LÀM CÂU b thui nha 5/28/2016 10:53:53 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ui 5/28/2016 10:53:55 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: vậy mấy đứa dk thấy e gái mà anh k thấy dk ak 5/28/2016 10:54:07 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 10:54:08 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hihihihi 5/28/2016 10:56:22 PM
 • Chin soái mụi ^-^: làm hết đi 5/28/2016 10:56:29 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: @@@ 5/28/2016 10:57:32 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: broken_heart 5/28/2016 10:57:49 PM
 • Chin soái mụi ^-^: nhanh lên 5/28/2016 11:01:27 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: òi 5/28/2016 11:01:39 PM
 • Chin soái mụi ^-^: xong chưa a 5/28/2016 11:06:35 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: xong câu b 5/28/2016 11:07:47 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: câu a dễ mừ 5/28/2016 11:08:24 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 11:08:31 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: làm b thui 5/28/2016 11:08:35 PM
 • Chin soái mụi ^-^: @@ 5/28/2016 11:10:29 PM
 • Chin soái mụi ^-^: cũng giống nhau thôi 5/28/2016 11:10:35 PM
 • Chin soái mụi ^-^: e tính xong r đó 5/28/2016 11:10:42 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: òi 5/28/2016 11:10:51 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: để anh đăng 5/28/2016 11:10:55 PM
 • Chin soái mụi ^-^:5/28/2016 11:13:00 PM
 • Chin soái mụi ^-^: qua chat cam đi, nhìn nhỏ ánh dt ds 5/28/2016 11:13:10 PM
 • Chin soái mụi ^-^: dễ thương 5/28/2016 11:13:15 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: k có cam 5/28/2016 11:15:01 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: có nhưng hư òi 5/28/2016 11:15:08 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 11:15:10 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: với lại 5/28/2016 11:15:21 PM
 • Chin soái mụi ^-^: thì ngắm gái chùa 5/28/2016 11:15:26 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: k mún lộ nhan sắc 5/28/2016 11:15:27 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hí hí 5/28/2016 11:15:28 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ùi 5/28/2016 11:15:32 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ngắm e gái thì dk 5/28/2016 11:15:37 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: laughing 5/28/2016 11:15:38 PM
 • Chin soái mụi ^-^: kiki 5/28/2016 11:15:39 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: em gái chụp ik a ngă,s 5/28/2016 11:15:47 PM
 • Chin soái mụi ^-^: e gái mai mới lộ nhan sắc 5/28/2016 11:15:47 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: rolling_on_the_floor 5/28/2016 11:15:48 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ủa 5/28/2016 11:15:54 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: chưa chát hả 5/28/2016 11:15:59 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: hay sao ma mai 5/28/2016 11:16:29 PM
 • Chin soái mụi ^-^: cam bị hư 5/28/2016 11:17:32 PM
 • Chin soái mụi ^-^: mai sửa đã 5/28/2016 11:17:35 PM
 • Chin soái mụi ^-^: giờ tám chay 5/28/2016 11:17:38 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ùi 5/28/2016 11:19:20 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: k đăng dk òi 5/28/2016 11:19:29 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 11:19:30 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: bài đó bằng 2221 J/kg.K 5/28/2016 11:20:21 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: mà anh k đăng dk em gái 5/28/2016 11:20:30 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 11:20:32 PM
 • cherry phương: học khó quá crying 5/29/2016 9:08:55 PM
 • .: ? 5/29/2016 11:55:58 PM
 • nsangtdnb: học mà dễ thì học làm gì 5/30/2016 7:41:57 PM
 • cherry phương: nhưng nhiề câu khó qá ,k biết lm 5/30/2016 10:13:36 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đức Vỹ
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • Ngâu
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • Ruanyu Jian
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • toiyeuvietnam20012000
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • thiphuong0289
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • colianna123456789
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252
 • Binsaito
 • lenam150920012807
 • Thỏ Kitty
 • kiwinguyn
 • kimbum_caoco
 • tieuyen
 • anhvu162015
 • nhattrieuvo
 • dangminh200320
 • ankhanh19052002
 • Raini0101
 • doimutrangdangyeu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • huong-huong
 • olala
 • thuylinhnguyenthi25
 • phuongthao2662000
 • Katherinehangnguyen
 • noivoi_visaothe
 • nguyenhoa2ctyd
 • boyphuly00
 • Cycycycy2000
 • Kibangha1999
 • myha03032000
 • ruachan123
 • ◄Mαnµcïαn►
 • aasdfghjklz2000
 • hunghunghang99
 • xunubaobinh2
 • nguyenhoa7071999
 • trantruc45
 • tuyetnhi.tran19
 • Phuonglan102000
 • phamtra2000
 • 15142239
 • thaodinh
 • taongoclinh19992000
 • chuhien9779
 • accluutru002
 • tranthunga494
 • pokemon2050theki
 • nguyenlinh2102000
 • nguyenduclap0229
 • duonglanphuong3
 • minnsoshii
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • conmuangangqua05
 • huongly22092000
 • doanthithanhnhan2099
 • nguyen.song
 • anhtuanphysics
 • Thủy Tiên
 • quocchanlqd
 • tungduongqk
 • duongtan287
 • Shadaw Night
 • nguyenly.1915
 • Hoa Pun
 • Ánh Royal
 • Hoàng Yến
 • uyensky1908
 • thuhuongycbg228
 • holong110720
 • chauhp2412
 • luuvinh083
 • woodygxpham
 • huynhhohai
 • hoanglichvlmt
 • dungnguyen
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪
 • Duong Van
 • languegework
 • Lê Huỳnh Cẩm Tú
 • edogawaconan7t
 • nguyenminhthu
 • Quốc Anh
 • Kim Thưởng
 • huongly987654321
 • dinhthimailan2000