A. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
I. Công của lực điện:
1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều:
$\overrightarrow{F} = q \overrightarrow{E}$
Lực $\overrightarrow{F}$ là lực không đổi..
2. Công của lực điện trong điện trường đều:


AMN = qEd

  Với d là hình chiếu đường đi trên một đường sức điện:   $d = s.\cos \alpha$ .
+Nếu $\alpha<90^0$ thì $\cos\alpha >0$ ,do đó d >0 ($\overrightarrow{MN}$ cùng chiều đường sức ) , AMN >0.
+Nếu $\alpha>90^0$  thì $\cos\alpha <0$  ,do đó d <0 ($\overrightarrow{MN}$ ngược chiều đường sức ) , AMN <0.
-Công của lực điện trường trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là           $A_{MN} = qEd$, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.
3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì:
Cũng không phụ thuộc hình dạng của đường đi $\Rightarrow$ Trường tĩnh điện là 1 trường thế.

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường:
1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường:
* Khái niệm:  Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích tại điểm đó.
*Biểu thức:
-Đối với điện trường đều:             $W_{M}= A = qEd$
-Đối với điện trường bất kì:          $W_{M} = A_{M \infty}$
2. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q:
  Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường:
$W_{M} = A_{M \infty} = qV_{M}$
  Thế năng này tỉ lệ thuận với q.
VM là hệ số tỉ lệ không phụ thuộc q mà chỉ phụ thuộc vị trí M trong điện trường
3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường:
$A_{MN} = W_{M} – W_{N}$
  Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện trường tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

B. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
I. Điện thế:
1. Khái niệm điện thế:
      Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích.
2. Định nghĩa:
•    Phát biểu:SGK
•    Biểu thức:                                              $V_{M} = \frac{A_{M \infty} }{q}$    (1.5)
 Đơn vị điện thế là vôn (V).
3.Đơn vị điện thế:
Đơn vị điện thế là Vôn (V) .Trong( 1.5) Nếu q = 1C, $ A_{M \infty}= 1J$ thì $V_{M}= 1V$
4.Đặc điểm của điện thế:   Điện thế là đại lượng đại số .
Trong (1.5) Vì q>0 nên:
+Nếu $ A_{M \infty}>0$ thì $V_{M}>0$
+Nếu $ A_{M \infty}<0$ thì $V_{M}<0$
-Điện thế của đất và của 1 điểm ở xa vô cực được chọn làm mốc ( bằng 0)

II. Hiệu điện thế:
1. Định nghĩa:
  Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển của q từ M đến N  và độ lớn của q.
$U_{MN} = V_{M} – V_{N} = \frac{A_{MN}}{q}$
2. Đo hiệu điện thế:
  Đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế.
3. Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường:
$E = \frac{U_{MN}}{d} = \frac{U}{d}$

Thẻ

Lượt xem

10686
Chat chit và chém gió
 • .: về đi làm 5/4/2016 9:48:09 PM
 • .: mình còn có cơ hội 5/4/2016 9:48:16 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: phải học thật giỏi big_grin 5/4/2016 9:48:18 PM
 • .: giàu 5/4/2016 9:48:18 PM
 • .: và phát triển 5/4/2016 9:48:23 PM
 • .: uk 5/4/2016 9:48:25 PM
 • .: big_grin 5/4/2016 9:48:27 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: thi vào trg đh tốt big_grin 5/4/2016 9:48:31 PM
 • .: uk 5/4/2016 9:48:46 PM
 • .: nằm đó mà mơ đi e 5/4/2016 9:48:52 PM
 • .: h mục tiêu của e 5/4/2016 9:48:58 PM
 • .: là thi học kì 5/4/2016 9:49:02 PM
 • .: cho tốt đã 5/4/2016 9:49:06 PM
 • .: mấy cái đó để sau 5/4/2016 9:49:12 PM
 • .: tiến từng bước cho chắc chắn đã 5/4/2016 9:49:25 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: big_grin chết 5/4/2016 9:49:29 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: quên big_grin 5/4/2016 9:49:34 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: học kì lo chưa xong 5/4/2016 9:49:44 PM
 • .: uk 5/4/2016 9:49:55 PM
 • .: học đi 5/4/2016 9:49:59 PM
 • .: big_grin 5/4/2016 9:50:01 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: r pp a big_grin 5/4/2016 9:51:24 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: nhưng mà 5/4/2016 9:51:28 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: lm giúp e bài kia đc k 5/4/2016 9:51:43 PM
 • .: confused 5/4/2016 9:51:46 PM
 • .: học đê 5/4/2016 9:51:52 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: nhá 5/4/2016 9:52:19 PM
 • .: shame_on_you 5/4/2016 9:52:23 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: Pls!! 5/4/2016 9:52:24 PM
 • .: đi tu rồi 5/4/2016 9:52:28 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: mai e lấy 5/4/2016 9:52:29 PM
 • .: k học 5/4/2016 9:52:32 PM
 • .: laughing 5/4/2016 9:52:34 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: thôi mà 5/4/2016 9:52:36 PM
 • .: học đi e 5/4/2016 9:52:36 PM
 • .: đừng dụ a 5/4/2016 9:52:40 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: đi mà 5/4/2016 9:52:46 PM
 • .: mỹ nhân kế ak 5/4/2016 9:52:46 PM
 • .: rolling_on_the_floor 5/4/2016 9:52:48 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: giúp em big_grin 5/4/2016 9:52:52 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: laughing nhân cái đầu a 5/4/2016 9:53:00 PM
 • .: laughing 5/4/2016 9:53:11 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: tự nhiên hôm nay e hiền thôi laughing 5/4/2016 9:53:13 PM
 • .: rolling_on_the_floor 5/4/2016 9:53:19 PM
 • .: anh muốn xem 5/4/2016 9:53:24 PM
 • .: e hổ báo thế nào 5/4/2016 9:53:28 PM
 • .: trở lại con người thật đi 5/4/2016 9:53:36 PM
 • .: laughing 5/4/2016 9:53:38 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: laughing để hôm khác 5/4/2016 9:53:41 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: hôm nay dở chứng laughing 5/4/2016 9:53:51 PM
 • nhonganlam: thôi anh đại giúp chị yến đi 5/4/2016 9:53:56 PM
 • nhonganlam: còn chị yến mai giúp em 5/4/2016 9:54:04 PM
 • .: big_grin 5/4/2016 9:54:14 PM
 • .: sắp đến h đọc kinh rồi 5/4/2016 9:54:24 PM
 • nhonganlam: năn nỉ anh ak giúp chị yến nha 5/4/2016 9:54:38 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: laughing em trai 5/4/2016 9:54:50 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: giúp c laughing 5/4/2016 9:54:54 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: dụ lão đi laughing 5/4/2016 9:55:05 PM
 • nhonganlam: hj hj em đang giúp đây 5/4/2016 9:55:06 PM
 • nhonganlam: dạ em sẽ cố 5/4/2016 9:55:12 PM
 • nhonganlam: anh đại đằng nao em và anh cũng đồng hương giúp em lần cuối đi 5/4/2016 9:55:37 PM
 • nhonganlam: làm bài cho chị yến đi 5/4/2016 9:55:49 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: laughing khổ thân 5/4/2016 9:56:22 PM
 • .: đi học đi 2 e 5/4/2016 9:56:28 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: em bị cho ăn bơ r laughing 5/4/2016 9:56:31 PM
 • nhonganlam: anh ko trả lời có nghĩa là anh đồng ý rồi 5/4/2016 9:56:39 PM
 • .: bơ nay giá rẻ 5/4/2016 9:56:43 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: laughing câu này hay 5/4/2016 9:56:49 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: rồi 5/4/2016 9:56:51 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: ok 5/4/2016 9:56:52 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: k ns igf 5/4/2016 9:56:56 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: nữa 5/4/2016 9:56:59 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: đồng ý r 5/4/2016 9:57:03 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: hết 5/4/2016 9:57:05 PM
 • nhonganlam: anh ấy đã đồng ý rồi 5/4/2016 9:57:06 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: bye 5/4/2016 9:57:08 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: đi học 5/4/2016 9:57:10 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: nhanh 5/4/2016 9:57:12 PM
 • nhonganlam: ko được thất hứa 5/4/2016 9:57:14 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: k thì laughing 5/4/2016 9:57:16 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: .......... 5/4/2016 9:57:20 PM
 • ²♥↔ÆBeoxđ←½: pp 5/4/2016 9:57:22 PM
 • nhonganlam: pp chị 5/4/2016 9:57:28 PM
 • .: pp 5/4/2016 9:57:52 PM
 • .: còn ai k ta 5/4/2016 10:03:22 PM
 • .: laughing 5/4/2016 10:03:24 PM
 • .: worried 5/4/2016 10:28:08 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: hjhj 5/4/2016 10:44:22 PM
 • .: ? 5/4/2016 11:19:41 PM
 • .: worried 5/4/2016 11:42:46 PM
 • dieulinhcute1102: bikini của ny sê lốc rolling_on_the_floor 5/4/2016 11:51:14 PM
 • .: confused 5/5/2016 1:24:24 AM
 • nhonganlam: chào mợi người có ai ko? 5/5/2016 5:53:36 AM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: big_grin big_grin 5/5/2016 5:54:20 AM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: Đi thi eey big_grin 5/5/2016 5:54:26 AM
 • nhonganlam: dạ 5/5/2016 5:54:42 AM
 • nhonganlam: sao mà lười quá chị ơi nãy h em học mà chẵng được j cả 5/5/2016 5:55:11 AM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: happy chị cug v 5/5/2016 5:57:19 AM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: laughing lộn eocn 5/5/2016 5:57:27 AM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: laughing học sử mà k zô vc 5/5/2016 5:57:36 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Hỗ Trợ HTN
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • Ngâu
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • .
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • toiyeuvietnam20012000
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • thiphuong0289
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • colianna123456789
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252
 • Binsaito
 • lenam150920012807
 • Thỏ Kitty
 • kiwinguyn
 • kimbum_caoco
 • tieuyen
 • anhvu162015
 • nhattrieuvo
 • dangminh200320
 • ankhanh19052002
 • Raini0101
 • doimutrangdangyeu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • huong-huong
 • olala
 • thuylinhnguyenthi25
 • phuongthao2662000
 • Katherinehangnguyen
 • noivoi_visaothe
 • boyphuly00
 • Cycycycy2000
 • Kibangha1999
 • myha03032000
 • ruachan123
 • ◄Mαnµcïαn►
 • aasdfghjklz2000
 • hunghunghang99
 • xunubaobinh2
 • nguyenhoa7071999
 • trantruc45
 • tuyetnhi.tran19
 • Phuonglan102000
 • phamtra2000
 • 15142239
 • thaodinh
 • taongoclinh19992000
 • chuhien9779
 • accluutru002
 • tranthunga494
 • pokemon2050theki
 • nguyenlinh2102000
 • nguyenduclap0229
 • duonglanphuong3
 • minnsoshii
 • Vincent Camryn
 • vanhuydk
 • conmuangangqua05
 • huongly22092000
 • doanthithanhnhan2099
 • nguyen.song
 • anhtuanphysics
 • quocchanlqd
 • tungduongqk
 • duongtan287
 • Shadaw Night
 • nguyenthiquynhhoa1612
 • Ánh Royal
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!
 • uyensky1908
 • thuhuongycbg228
 • holong110720
 • chauhp2412
 • luuvinh083
 • woodygxpham
 • huynhhohai
 • hoanglichvlmt
 • Duong Van
 • languegework
 • Lê Huỳnh Cẩm Tú
 • edogawaconan7t
 • nguyenminhthu
 • nhonganlam