A. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
I. Công của lực điện:
1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều:
$\overrightarrow{F} = q \overrightarrow{E}$
Lực $\overrightarrow{F}$ là lực không đổi..
2. Công của lực điện trong điện trường đều:


AMN = qEd

  Với d là hình chiếu đường đi trên một đường sức điện:   $d = s.\cos \alpha$ .
+Nếu $\alpha<90^0$ thì $\cos\alpha >0$ ,do đó d >0 ($\overrightarrow{MN}$ cùng chiều đường sức ) , AMN >0.
+Nếu $\alpha>90^0$  thì $\cos\alpha <0$  ,do đó d <0 ($\overrightarrow{MN}$ ngược chiều đường sức ) , AMN <0.
-Công của lực điện trường trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là           $A_{MN} = qEd$, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.
3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì:
Cũng không phụ thuộc hình dạng của đường đi $\Rightarrow$ Trường tĩnh điện là 1 trường thế.

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường:
1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường:
* Khái niệm:  Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích tại điểm đó.
*Biểu thức:
-Đối với điện trường đều:             $W_{M}= A = qEd$
-Đối với điện trường bất kì:          $W_{M} = A_{M \infty}$
2. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q:
  Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường:
$W_{M} = A_{M \infty} = qV_{M}$
  Thế năng này tỉ lệ thuận với q.
VM là hệ số tỉ lệ không phụ thuộc q mà chỉ phụ thuộc vị trí M trong điện trường
3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường:
$A_{MN} = W_{M} – W_{N}$
  Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện trường tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

B. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
I. Điện thế:
1. Khái niệm điện thế:
      Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích.
2. Định nghĩa:
•    Phát biểu:SGK
•    Biểu thức:                                              $V_{M} = \frac{A_{M \infty} }{q}$    (1.5)
 Đơn vị điện thế là vôn (V).
3.Đơn vị điện thế:
Đơn vị điện thế là Vôn (V) .Trong( 1.5) Nếu q = 1C, $ A_{M \infty}= 1J$ thì $V_{M}= 1V$
4.Đặc điểm của điện thế:   Điện thế là đại lượng đại số .
Trong (1.5) Vì q>0 nên:
+Nếu $ A_{M \infty}>0$ thì $V_{M}>0$
+Nếu $ A_{M \infty}<0$ thì $V_{M}<0$
-Điện thế của đất và của 1 điểm ở xa vô cực được chọn làm mốc ( bằng 0)

II. Hiệu điện thế:
1. Định nghĩa:
  Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển của q từ M đến N  và độ lớn của q.
$U_{MN} = V_{M} – V_{N} = \frac{A_{MN}}{q}$
2. Đo hiệu điện thế:
  Đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế.
3. Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường:
$E = \frac{U_{MN}}{d} = \frac{U}{d}$

Thẻ

Lượt xem

7867
Chat chit và chém gió
 • sogoku1113: Nên ko xài Facebook 10/4/2015 7:52:32 PM
 • sogoku1113: Sr nha happy 10/4/2015 7:52:40 PM
 • DuDu: òi!! 10/4/2015 7:53:02 PM
 • DuDu: để Du đăng ký Twitter thử 10/4/2015 7:53:13 PM
 • DuDu: Mà Phạm cậu là con trai á? 10/4/2015 7:53:28 PM
 • sogoku1113: Ukm 10/4/2015 7:53:28 PM
 • sogoku1113: Bạn???? 10/4/2015 7:53:37 PM
 • DuDu: tớ là girl! 10/4/2015 7:54:47 PM
 • sogoku1113: Girl hả??? 10/4/2015 7:56:58 PM
 • sogoku1113: How old are you, Duong??? 10/4/2015 7:57:21 PM
 • sogoku1113: happy 10/4/2015 7:57:24 PM
 • DuDu: I'm in grade 11 10/4/2015 7:59:33 PM
 • DuDu: sử dụng in đúng hơm 10/4/2015 7:59:47 PM
 • DuDu: but I'm 16 years old 10/4/2015 8:00:50 PM
 • sogoku1113: Yes, that's right, you so good at English 10/4/2015 8:02:44 PM
 • sogoku1113: I'm study in grade 12 at NHH high school 10/4/2015 8:03:12 PM
 • sogoku1113: I'm 11 years old, nice too meet you, by the way happy 10/4/2015 8:04:19 PM
 • sogoku1113: Hey, Duong, bạn còn đó ko??? 10/4/2015 8:06:04 PM
 • sogoku1113: big_grin 10/4/2015 8:14:56 PM
 • sogoku1113: sad 10/4/2015 8:18:11 PM
 • sogoku1113: Có ai còn đấy ko 10/4/2015 8:18:19 PM
 • sogoku1113: Yasuo đâu òi big_grin 10/4/2015 8:35:53 PM
 • sogoku1113: Mất tiêu òi big_grin 10/4/2015 8:36:04 PM
 • sogoku1113: angry 10/4/2015 8:36:48 PM
 • hangphuong74: có ai k? 10/4/2015 8:37:21 PM
 • sogoku1113: Có em đây 10/4/2015 8:37:34 PM
 • sogoku1113: big_grin 10/4/2015 8:37:37 PM
 • hangphuong74: bạn mem ms ak 10/4/2015 8:37:43 PM
 • sogoku1113: Ukm 10/4/2015 8:37:52 PM
 • sogoku1113: big_grin 10/4/2015 8:37:55 PM
 • hangphuong74: ukm ^^ 10/4/2015 8:38:02 PM
 • sogoku1113: Tên gì vại 10/4/2015 8:38:15 PM
 • hangphuong74: phương 10/4/2015 8:38:21 PM
 • hangphuong74: ? 10/4/2015 8:39:04 PM
 • sogoku1113: Mình tên Alviss nhá 10/4/2015 8:39:06 PM
 • hangphuong74: uk 10/4/2015 8:39:16 PM
 • sogoku1113: Yolo big_grin 10/4/2015 8:43:29 PM
 • hangphuong74: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8311/chuyen-dong-thang-deu 10/4/2015 8:46:01 PM
 • ruachan123: ..... 10/4/2015 9:09:22 PM
 • Lăng Lăng của anh: có ai k 10/4/2015 9:13:43 PM
 • DuDu: coá 10/4/2015 9:14:10 PM
 • Lăng Lăng của anh: big_grin 10/4/2015 9:14:28 PM
 • Lăng Lăng của anh: hi 10/4/2015 9:14:30 PM
 • DuDu: cậu là... 10/4/2015 9:14:37 PM
 • Lăng Lăng của anh: táo 10/4/2015 9:14:41 PM
 • Lăng Lăng của anh: big_grin 10/4/2015 9:14:42 PM
 • DuDu: ?? Táo? Táo có 2 nick lần á? 10/4/2015 9:15:30 PM
 • Lăng Lăng của anh: t đổi tên 10/4/2015 9:15:50 PM
 • Lăng Lăng của anh: tongue 10/4/2015 9:15:50 PM
 • DuDu: òi!!~~ táo là.. boy or girl? 10/4/2015 9:17:47 PM
 • Lăng Lăng của anh:10/4/2015 9:18:28 PM
 • Lăng Lăng của anh: ^_^ 10/4/2015 9:18:30 PM
 • DuDu: happy 10/4/2015 9:18:33 PM
 • sogoku1113: Trên này vui quá ha 10/4/2015 9:19:42 PM
 • Lăng Lăng của anh: chán ghê 10/4/2015 9:19:51 PM
 • Lăng Lăng của anh: sao tự nhiên có th machongquan 10/4/2015 9:20:01 PM
 • Lăng Lăng của anh: ghét 10/4/2015 9:20:04 PM
 • linhcutephomaique: một bình cách nhiệt chứa 500g nước ở 20 độ C. Người ta lần lượt đổ từng cốc nước nóng có khối lượng 50g vào bình và ghi lại nhiệt độ khi cân bằng nhiệt. Nhiệt độ cân bằng sau lần đổ cốc đầu tiên là 27 độ C. Tính nhiệt độ cân bằng sau lần đổ cốc thư 3 10/4/2015 9:28:51 PM
 • linhcutephomaique: cho em hỏi bài này vs anh chị ạ 10/4/2015 9:28:59 PM
 • Tùng(hot boy): ??????? 10/4/2015 9:29:16 PM
 • linhcutephomaique: sao bạn đây là vật lý còn j nữa 10/4/2015 9:29:39 PM
 • Tùng(hot boy): đi nhầm 10/4/2015 9:29:47 PM
 • Tùng(hot boy): tui sang toán đã 10/4/2015 9:30:00 PM
 • linhcutephomaique:10/4/2015 9:30:10 PM
 • Tùng(hot boy): mà vật lí mấy thế 10/4/2015 9:30:20 PM
 • linhcutephomaique: lớp 8 bạn ạ 10/4/2015 9:31:36 PM
 • Tùng(hot boy): laughing 10/4/2015 9:32:07 PM
 • Tùng(hot boy): thế thì đúng tổ con chuồn chuồn r 10/4/2015 9:32:22 PM
 • linhcutephomaique: là sao ạ 10/4/2015 9:32:35 PM
 • Tùng(hot boy): ko 10/4/2015 9:32:39 PM
 • linhcutephomaique: bạn biết làm ko chỉ mình vs 10/4/2015 9:32:44 PM
 • Tùng(hot boy): mình lớp 9 10/4/2015 9:32:48 PM
 • Tùng(hot boy): gọi anhđi e 10/4/2015 9:32:52 PM
 • linhcutephomaique: mình học lớp 9 nhưng thi Hsg phải ôn phần này 10/4/2015 9:33:09 PM
 • ruachan123: laughing 10/4/2015 9:33:14 PM
 • linhcutephomaique: mà mình thì quên rồi bạn ak 10/4/2015 9:33:20 PM
 • Tùng(hot boy): trời 10/4/2015 9:33:31 PM
 • ruachan123: Tùng lớp 9 à :3 10/4/2015 9:34:04 PM
 • Tùng(hot boy): sao thế 10/4/2015 9:34:29 PM
 • Tùng(hot boy): laughing 10/4/2015 9:34:33 PM
 • linhcutephomaique: k ai bít giải thôi vậy 10/4/2015 9:34:42 PM
 • linhcutephomaique: mình đi tìm nguwoif giúp đây 10/4/2015 9:34:52 PM
 • linhcutephomaique: mn onl vui vẻ nhá 10/4/2015 9:35:00 PM
 • ruachan123: laughing Là do mình nhìn nhầm hay do nhớ nhầm nhể 10/4/2015 9:35:01 PM
 • Tùng(hot boy): thế ý bạn là j 10/4/2015 9:35:32 PM
 • ruachan123: Bạn nào .... 10/4/2015 9:36:05 PM
 • Tùng(hot boy): thế tưởng tau lớp mấy 10/4/2015 9:38:29 PM
 • ruachan123: laughing Lớp mấy thì cũng xưng chị đi nào 10/4/2015 9:40:19 PM
 • Tùng(cô đơn mãi mãi): laughing 10/4/2015 9:41:26 PM
 • Tùng(cô đơn mãi mãi): e chaod chị 10/4/2015 9:41:31 PM
 • ruachan123: laughing Chị chào em 10/4/2015 9:42:03 PM
 • Tùng(cô đơn mãi mãi): big_grin 10/4/2015 9:43:17 PM
 • Tùng(cô đơn mãi mãi): thật ra e lơp 8 10/4/2015 9:43:24 PM
 • Tùng(cô đơn mãi mãi): laughing 10/4/2015 9:43:28 PM
 • ruachan123: laughing Ồ hóa ra mình chưa già 10/4/2015 9:43:42 PM
 • Tùng(cô đơn mãi mãi): laughing 10/4/2015 9:48:08 PM
 • ruachan123: laughing 10/4/2015 9:52:13 PM
 • Tùng(cô đơn mãi mãi): có ai không 10/4/2015 9:59:56 PM
 • DuDu: Alvis cậu còn ko? 10/4/2015 10:49:18 PM
 • DuDu: Twitter Du mới tạo nè Alvis: Rachel Tử Dương @Duong_dudu 10/4/2015 10:53:21 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Hỗ Trợ HTN
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • Ruanyu Jian
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252
 • Binsaito
 • lenam150920012807
 • Thỏ Kitty
 • kiwinguyn
 • kimbum_caoco
 • tieuyen
 • anhvu162015
 • ankhanh19052002
 • Raini0101
 • doimutrangdangyeu
 • Tùng(cô đơn mãi mãi)
 • huong-huong
 • olala
 • phuongthao2662000
 • Cycycycy2000
 • ◄Mαnµcïαn►
 • hunghunghang99