A. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
I. Công của lực điện:
1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều:
$\overrightarrow{F} = q \overrightarrow{E}$
Lực $\overrightarrow{F}$ là lực không đổi..
2. Công của lực điện trong điện trường đều:


AMN = qEd

  Với d là hình chiếu đường đi trên một đường sức điện:   $d = s.\cos \alpha$ .
+Nếu $\alpha<90^0$ thì $\cos\alpha >0$ ,do đó d >0 ($\overrightarrow{MN}$ cùng chiều đường sức ) , AMN >0.
+Nếu $\alpha>90^0$  thì $\cos\alpha <0$  ,do đó d <0 ($\overrightarrow{MN}$ ngược chiều đường sức ) , AMN <0.
-Công của lực điện trường trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là           $A_{MN} = qEd$, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.
3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì:
Cũng không phụ thuộc hình dạng của đường đi $\Rightarrow$ Trường tĩnh điện là 1 trường thế.

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường:
1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường:
* Khái niệm:  Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích tại điểm đó.
*Biểu thức:
-Đối với điện trường đều:             $W_{M}= A = qEd$
-Đối với điện trường bất kì:          $W_{M} = A_{M \infty}$
2. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q:
  Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường:
$W_{M} = A_{M \infty} = qV_{M}$
  Thế năng này tỉ lệ thuận với q.
VM là hệ số tỉ lệ không phụ thuộc q mà chỉ phụ thuộc vị trí M trong điện trường
3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường:
$A_{MN} = W_{M} – W_{N}$
  Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện trường tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

B. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
I. Điện thế:
1. Khái niệm điện thế:
      Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích.
2. Định nghĩa:
•    Phát biểu:SGK
•    Biểu thức:                                              $V_{M} = \frac{A_{M \infty} }{q}$    (1.5)
 Đơn vị điện thế là vôn (V).
3.Đơn vị điện thế:
Đơn vị điện thế là Vôn (V) .Trong( 1.5) Nếu q = 1C, $ A_{M \infty}= 1J$ thì $V_{M}= 1V$
4.Đặc điểm của điện thế:   Điện thế là đại lượng đại số .
Trong (1.5) Vì q>0 nên:
+Nếu $ A_{M \infty}>0$ thì $V_{M}>0$
+Nếu $ A_{M \infty}<0$ thì $V_{M}<0$
-Điện thế của đất và của 1 điểm ở xa vô cực được chọn làm mốc ( bằng 0)

II. Hiệu điện thế:
1. Định nghĩa:
  Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển của q từ M đến N  và độ lớn của q.
$U_{MN} = V_{M} – V_{N} = \frac{A_{MN}}{q}$
2. Đo hiệu điện thế:
  Đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế.
3. Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường:
$E = \frac{U_{MN}}{d} = \frac{U}{d}$

Thẻ

Lượt xem

10994
Chat chit và chém gió
 • .: ngay dòng đầu lun 5/26/2016 9:01:46 PM
 • .: ak uk 5/26/2016 9:01:48 PM
 • .: hehe 5/26/2016 9:01:49 PM
 • .: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8892/quang-hoc-11 5/26/2016 9:01:59 PM
 • .: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8891/help-me 5/26/2016 9:02:16 PM
 • .: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8890/help-me 5/26/2016 9:02:32 PM
 • .: 3 bài đó đã 5/26/2016 9:03:13 PM
 • .: em gái xem 5/26/2016 9:03:16 PM
 • Chin soái tỷ ^^: e vào ko đc bài đầu 5/26/2016 9:03:21 PM
 • .: làm dk bài nào thì làm nha 5/26/2016 9:03:25 PM
 • .: òi 5/26/2016 9:03:26 PM
 • .: thì vào bài khác xem 5/26/2016 9:03:32 PM
 • .: cần j cứ bảo anh 5/26/2016 9:03:37 PM
 • .: winking 5/26/2016 9:03:41 PM
 • adim ăn cccc : adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc 5/27/2016 9:49:15 AM
 • Dan: ... 5/27/2016 9:28:13 PM
 • .: broken_heart 5/27/2016 10:18:48 PM
 • Chin soái mụi ^-^: alo 5/28/2016 10:16:39 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: e gái 5/28/2016 10:31:00 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: big_grin 5/28/2016 10:31:01 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: e gái 5/28/2016 10:35:36 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 10:35:36 PM
 • Chin soái mụi ^-^: ô la 5/28/2016 10:40:26 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: đâ 5/28/2016 10:40:59 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: y 5/28/2016 10:41:01 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 10:41:04 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: đợi mải 5/28/2016 10:41:10 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: MỆT NỨ 5/28/2016 10:41:17 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: broken_heart 5/28/2016 10:41:19 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hii 5/28/2016 10:41:47 PM
 • Chin soái mụi ^-^: vào giải đi 5/28/2016 10:41:51 PM
 • Chin soái mụi ^-^: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8898/la-p-bie-u-thu-c-nhie-t-dung-rieng 5/28/2016 10:42:01 PM
 • Chin soái mụi ^-^: 15p nhé laughing 5/28/2016 10:42:08 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: @@ 5/28/2016 10:42:32 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: òi 5/28/2016 10:42:36 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 10:42:36 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: NHỌC NỨ 5/28/2016 10:42:40 PM
 • Chin soái mụi ^-^: tội ds 5/28/2016 10:45:27 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: broken_heart 5/28/2016 10:47:24 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: đề j mà dài vậy 5/28/2016 10:47:28 PM
 • Chin soái mụi ^-^: ời mà làm ngắn lắm 5/28/2016 10:48:52 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: òi 5/28/2016 10:49:20 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: mệt nứ 5/28/2016 10:49:27 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: big_grin 5/28/2016 10:49:28 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hì 5/28/2016 10:50:13 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: winking 5/28/2016 10:51:27 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: nghỉ đi e gái 5/28/2016 10:51:31 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: uống sữa đi 5/28/2016 10:51:37 PM
 • Chin soái mụi ^-^: đang chat webcam vs mấy đứa bên toán nè 5/28/2016 10:51:58 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: LÀM CÂU b thui nha 5/28/2016 10:53:53 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ui 5/28/2016 10:53:55 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: vậy mấy đứa dk thấy e gái mà anh k thấy dk ak 5/28/2016 10:54:07 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 10:54:08 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hihihihi 5/28/2016 10:56:22 PM
 • Chin soái mụi ^-^: làm hết đi 5/28/2016 10:56:29 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: @@@ 5/28/2016 10:57:32 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: broken_heart 5/28/2016 10:57:49 PM
 • Chin soái mụi ^-^: nhanh lên 5/28/2016 11:01:27 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: òi 5/28/2016 11:01:39 PM
 • Chin soái mụi ^-^: xong chưa a 5/28/2016 11:06:35 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: xong câu b 5/28/2016 11:07:47 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: câu a dễ mừ 5/28/2016 11:08:24 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 11:08:31 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: làm b thui 5/28/2016 11:08:35 PM
 • Chin soái mụi ^-^: @@ 5/28/2016 11:10:29 PM
 • Chin soái mụi ^-^: cũng giống nhau thôi 5/28/2016 11:10:35 PM
 • Chin soái mụi ^-^: e tính xong r đó 5/28/2016 11:10:42 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: òi 5/28/2016 11:10:51 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: để anh đăng 5/28/2016 11:10:55 PM
 • Chin soái mụi ^-^:5/28/2016 11:13:00 PM
 • Chin soái mụi ^-^: qua chat cam đi, nhìn nhỏ ánh dt ds 5/28/2016 11:13:10 PM
 • Chin soái mụi ^-^: dễ thương 5/28/2016 11:13:15 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: k có cam 5/28/2016 11:15:01 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: có nhưng hư òi 5/28/2016 11:15:08 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 11:15:10 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: với lại 5/28/2016 11:15:21 PM
 • Chin soái mụi ^-^: thì ngắm gái chùa 5/28/2016 11:15:26 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: k mún lộ nhan sắc 5/28/2016 11:15:27 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hí hí 5/28/2016 11:15:28 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ùi 5/28/2016 11:15:32 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ngắm e gái thì dk 5/28/2016 11:15:37 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: laughing 5/28/2016 11:15:38 PM
 • Chin soái mụi ^-^: kiki 5/28/2016 11:15:39 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: em gái chụp ik a ngă,s 5/28/2016 11:15:47 PM
 • Chin soái mụi ^-^: e gái mai mới lộ nhan sắc 5/28/2016 11:15:47 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: rolling_on_the_floor 5/28/2016 11:15:48 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ủa 5/28/2016 11:15:54 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: chưa chát hả 5/28/2016 11:15:59 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: hay sao ma mai 5/28/2016 11:16:29 PM
 • Chin soái mụi ^-^: cam bị hư 5/28/2016 11:17:32 PM
 • Chin soái mụi ^-^: mai sửa đã 5/28/2016 11:17:35 PM
 • Chin soái mụi ^-^: giờ tám chay 5/28/2016 11:17:38 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ùi 5/28/2016 11:19:20 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: k đăng dk òi 5/28/2016 11:19:29 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 11:19:30 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: bài đó bằng 2221 J/kg.K 5/28/2016 11:20:21 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: mà anh k đăng dk em gái 5/28/2016 11:20:30 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 11:20:32 PM
 • cherry phương: học khó quá crying 5/29/2016 9:08:55 PM
 • .: ? 5/29/2016 11:55:58 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Hỗ Trợ HTN
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • Ngâu
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • .
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • toiyeuvietnam20012000
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • thiphuong0289
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • colianna123456789
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252
 • Binsaito
 • lenam150920012807
 • Thỏ Kitty
 • kiwinguyn
 • kimbum_caoco
 • tieuyen
 • anhvu162015
 • nhattrieuvo
 • dangminh200320
 • ankhanh19052002
 • Raini0101
 • doimutrangdangyeu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • huong-huong
 • olala
 • thuylinhnguyenthi25
 • phuongthao2662000
 • Katherinehangnguyen
 • noivoi_visaothe
 • nguyenhoa2ctyd
 • boyphuly00
 • Cycycycy2000
 • Kibangha1999
 • myha03032000
 • ruachan123
 • ◄Mαnµcïαn►
 • aasdfghjklz2000
 • hunghunghang99
 • xunubaobinh2
 • nguyenhoa7071999
 • trantruc45
 • tuyetnhi.tran19
 • Phuonglan102000
 • phamtra2000
 • 15142239
 • thaodinh
 • taongoclinh19992000
 • chuhien9779
 • accluutru002
 • tranthunga494
 • pokemon2050theki
 • nguyenlinh2102000
 • nguyenduclap0229
 • duonglanphuong3
 • minnsoshii
 • Vincent Camryn
 • vanhuydk
 • conmuangangqua05
 • huongly22092000
 • doanthithanhnhan2099
 • nguyen.song
 • anhtuanphysics
 • Thủy Tiên
 • quocchanlqd
 • tungduongqk
 • duongtan287
 • Shadaw Night
 • Hoa Pun
 • Ánh Royal
 • Hoàng Yến
 • uyensky1908
 • thuhuongycbg228
 • holong110720
 • chauhp2412
 • luuvinh083
 • woodygxpham
 • huynhhohai
 • hoanglichvlmt
 • dungnguyen
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪
 • Duong Van
 • languegework
 • Lê Huỳnh Cẩm Tú
 • edogawaconan7t
 • nguyenminhthu
 • Quốc Anh
 • Kim Thưởng
 • huongly987654321
 • dinhthimailan2000