A. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
I. Công của lực điện:
1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều:
$\overrightarrow{F} = q \overrightarrow{E}$
Lực $\overrightarrow{F}$ là lực không đổi..
2. Công của lực điện trong điện trường đều:


AMN = qEd

  Với d là hình chiếu đường đi trên một đường sức điện:   $d = s.\cos \alpha$ .
+Nếu $\alpha<90^0$ thì $\cos\alpha >0$ ,do đó d >0 ($\overrightarrow{MN}$ cùng chiều đường sức ) , AMN >0.
+Nếu $\alpha>90^0$  thì $\cos\alpha <0$  ,do đó d <0 ($\overrightarrow{MN}$ ngược chiều đường sức ) , AMN <0.
-Công của lực điện trường trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là           $A_{MN} = qEd$, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.
3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì:
Cũng không phụ thuộc hình dạng của đường đi $\Rightarrow$ Trường tĩnh điện là 1 trường thế.

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường:
1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường:
* Khái niệm:  Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích tại điểm đó.
*Biểu thức:
-Đối với điện trường đều:             $W_{M}= A = qEd$
-Đối với điện trường bất kì:          $W_{M} = A_{M \infty}$
2. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q:
  Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường:
$W_{M} = A_{M \infty} = qV_{M}$
  Thế năng này tỉ lệ thuận với q.
VM là hệ số tỉ lệ không phụ thuộc q mà chỉ phụ thuộc vị trí M trong điện trường
3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường:
$A_{MN} = W_{M} – W_{N}$
  Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện trường tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

B. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
I. Điện thế:
1. Khái niệm điện thế:
      Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích.
2. Định nghĩa:
•    Phát biểu:SGK
•    Biểu thức:                                              $V_{M} = \frac{A_{M \infty} }{q}$    (1.5)
 Đơn vị điện thế là vôn (V).
3.Đơn vị điện thế:
Đơn vị điện thế là Vôn (V) .Trong( 1.5) Nếu q = 1C, $ A_{M \infty}= 1J$ thì $V_{M}= 1V$
4.Đặc điểm của điện thế:   Điện thế là đại lượng đại số .
Trong (1.5) Vì q>0 nên:
+Nếu $ A_{M \infty}>0$ thì $V_{M}>0$
+Nếu $ A_{M \infty}<0$ thì $V_{M}<0$
-Điện thế của đất và của 1 điểm ở xa vô cực được chọn làm mốc ( bằng 0)

II. Hiệu điện thế:
1. Định nghĩa:
  Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển của q từ M đến N  và độ lớn của q.
$U_{MN} = V_{M} – V_{N} = \frac{A_{MN}}{q}$
2. Đo hiệu điện thế:
  Đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế.
3. Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường:
$E = \frac{U_{MN}}{d} = \frac{U}{d}$

Thẻ

Lượt xem

5521
Chat chit và chém gió
 • Táo: vì hóa em dốt lắm 6/29/2015 4:30:29 PM
 • Kim Chi: chị dốt hóa hữu cơ lắm ý 6/29/2015 4:30:45 PM
 • Kim Chi: em cố học toán vs sinh thui 6/29/2015 4:30:57 PM
 • Kim Chi: cò hóa thì kiếm 6-7đ 6/29/2015 4:31:09 PM
 • Táo: uhm 6/29/2015 4:31:25 PM
 • Táo: chị định nộp hs trường nào? 6/29/2015 4:31:39 PM
 • Táo: hà nội? hay thái bình? 6/29/2015 4:32:02 PM
 • Kim Chi: chị năm nay vs lp 12 thôi e 6/29/2015 4:32:02 PM
 • Táo: thì em hỏi 6/29/2015 4:32:12 PM
 • Kim Chi: Hải Dương 6/29/2015 4:32:16 PM
 • Kim Chi: hoặc Hà Nội 6/29/2015 4:32:22 PM
 • Táo: à 6/29/2015 4:32:22 PM
 • Táo: chị ở đâu? 6/29/2015 4:32:33 PM
 • Kim Chi: Phú Thọ em 6/29/2015 4:32:43 PM
 • Táo: ồ? 6/29/2015 4:32:49 PM
 • Táo: em cũng có mấy ng trên phú thọ 6/29/2015 4:33:03 PM
 • Táo: ở lăng yên gì gì é 6/29/2015 4:33:12 PM
 • Kim Chi: um 6/29/2015 4:33:25 PM
 • Kim Chi: nhưng chị chưa nghe bao giờ 6/29/2015 4:33:35 PM
 • Kim Chi: hihi 6/29/2015 4:33:38 PM
 • Táo: laughing 6/29/2015 4:33:40 PM
 • Táo: chị gần đền hùng k 6/29/2015 4:33:57 PM
 • Kim Chi: ko e 6/29/2015 4:34:03 PM
 • Kim Chi: Chị cách khoảng 50km 6/29/2015 4:35:08 PM
 • Táo: happy 6/29/2015 4:35:09 PM
 • Táo: em thấy 6/29/2015 4:35:26 PM
 • Táo: htn ít ng ở miền bắc ý 6/29/2015 4:35:38 PM
 • Kim Chi: sao??? 6/29/2015 4:35:39 PM
 • Táo: toàn miền nam 6/29/2015 4:35:49 PM
 • Táo: vs hà tĩnh 6/29/2015 4:35:54 PM
 • Kim Chi: ở web này ak? 6/29/2015 4:36:00 PM
 • Táo: uhm 6/29/2015 4:36:05 PM
 • Kim Chi: Ruanyu Jian em bit nick này ko? 6/29/2015 4:36:29 PM
 • Táo: biết 6/29/2015 4:36:36 PM
 • Kim Chi: anh ý ở Thanh Hóa 6/29/2015 4:36:56 PM
 • Táo: à 6/29/2015 4:37:00 PM
 • Táo: em biết r 6/29/2015 4:37:06 PM
 • Kim Chi: anh trai chị....đó 6/29/2015 4:37:18 PM
 • Táo: =.= 6/29/2015 4:37:22 PM
 • Táo: anh trai chị hả? 6/29/2015 4:37:27 PM
 • Kim Chi: big_grin 6/29/2015 4:37:27 PM
 • Táo: ông này ghê phết 6/29/2015 4:37:46 PM
 • Táo: giỏi khủng khiếp 6/29/2015 4:37:56 PM
 • Táo: nhưng mà 6/29/2015 4:38:01 PM
 • Kim Chi: chuẩn 6/29/2015 4:38:03 PM
 • Táo: hóa thôi 6/29/2015 4:38:08 PM
 • Kim Chi: lại hơi dở 6/29/2015 4:38:11 PM
 • Táo: laughing 6/29/2015 4:38:16 PM
 • Táo: chị nghĩ giống em 6/29/2015 4:38:23 PM
 • Kim Chi: happy 6/29/2015 4:38:31 PM
 • Táo: ông ý chắc k vào lý bh đâu nhỉ? 6/29/2015 4:38:39 PM
 • Táo: nói xấu chắc k biết đâu 6/29/2015 4:38:48 PM
 • Kim Chi: có vào em 6/29/2015 4:39:07 PM
 • Táo: =.= 6/29/2015 4:39:14 PM
 • Táo: kệ đi 6/29/2015 4:39:17 PM
 • Kim Chi: nhưng chắc tuần này thì ko 6/29/2015 4:39:19 PM
 • Kim Chi: piu chị off 1 tuần mà 6/29/2015 4:39:32 PM
 • Táo: em mới biết ổng thôi 6/29/2015 4:39:40 PM
 • Táo: toán chắc k phải môn tủ của ổng 6/29/2015 4:40:02 PM
 • Kim Chi: cũng giỏi 6/29/2015 4:40:14 PM
 • Táo: mà em vào toán đc 1 năm 6/29/2015 4:40:15 PM
 • Táo: gần đây mới thấy 6/29/2015 4:40:22 PM
 • Kim Chi: nhưng mà ko hay giải đâu 6/29/2015 4:40:23 PM
 • Kim Chi: chỉ có mình nhờ thui 6/29/2015 4:40:35 PM
 • Táo: bày đặt....nhờ mới giải cho....lười làm bài 6/29/2015 4:41:08 PM
 • Táo: em vào htn hồi trước 6/29/2015 4:41:21 PM
 • Táo: toàn mấy ông trâu bò thôi 6/29/2015 4:41:33 PM
 • Kim Chi: chị đăng bài nào lên anh ý cũng giải hộ chị 6/29/2015 4:41:33 PM
 • Táo: =.= 6/29/2015 4:41:45 PM
 • Táo: em đăng 6/29/2015 4:41:51 PM
 • Táo: toàn giải vớ vẩn 6/29/2015 4:42:01 PM
 • Kim Chi: nhưng mà dạo này chả có ai 6/29/2015 4:42:01 PM
 • Táo: thì đi thi hết rồi mà 6/29/2015 4:42:13 PM
 • Kim Chi: ngoài anh ý vs nick bbb j đó 6/29/2015 4:42:21 PM
 • Táo: bbb là ai? 6/29/2015 4:42:32 PM
 • Kim Chi: thui nha 6/29/2015 4:42:34 PM
 • Kim Chi: chị ko bit 6/29/2015 4:42:40 PM
 • Kim Chi: nick đó hnoj giải bài cho chị 6/29/2015 4:42:54 PM
 • Táo: =.= 6/29/2015 4:42:55 PM
 • Táo: vậy à 6/29/2015 4:43:02 PM
 • Táo: em lên toàn hỏi 6/29/2015 4:43:10 PM
 • Kim Chi: nhưng mak lại khiêu khích anh trai chị 6/29/2015 4:43:14 PM
 • Táo: k giải đc bài nào 6/29/2015 4:43:17 PM
 • Táo:6/29/2015 4:43:24 PM
 • Táo: hay nhỉ 6/29/2015 4:43:29 PM
 • Kim Chi: mạ thôi nha 6/29/2015 4:43:46 PM
 • Táo: uhm 6/29/2015 4:43:51 PM
 • Kim Chi: chị bận dui 6/29/2015 4:43:52 PM
 • Táo: oki 6/29/2015 4:43:59 PM
 • Kim Chi: em đi học vv 6/29/2015 4:44:01 PM
 • Táo: bye chi 6/29/2015 4:44:01 PM
 • Kim Chi: wave 6/29/2015 4:44:06 PM
 • Táo: wave 6/29/2015 4:44:12 PM
 • Hỗ Trợ BQT: chào cả nhà 7/2/2015 5:01:28 PM
 • Hỗ Trợ BQT: mọi ng thi đạt kết quả tốt chứ ? 7/2/2015 5:01:38 PM
 • ho.hoang49: ai lam em bai nay voi 7/2/2015 9:04:36 PM
 • trannguyen03091999: đề bài đâu e.. đưa xem thử nếu làm đc chị giup 7/2/2015 9:21:32 PM
 • trannguyen03091999: bài nào đâu e ... đưa xem thử nếu làm đc chị giúp 7/2/2015 9:22:38 PM
 • trannguyen03091999: happy 7/2/2015 9:24:56 PM
 • trannguyen03091999: happy 7/2/2015 9:25:09 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Hỗ Trợ BQT
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • Ruanyu Jian
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252