A. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
I. Công của lực điện:
1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều:
$\overrightarrow{F} = q \overrightarrow{E}$
Lực $\overrightarrow{F}$ là lực không đổi..
2. Công của lực điện trong điện trường đều:


AMN = qEd

  Với d là hình chiếu đường đi trên một đường sức điện:   $d = s.\cos \alpha$ .
+Nếu $\alpha<90^0$ thì $\cos\alpha >0$ ,do đó d >0 ($\overrightarrow{MN}$ cùng chiều đường sức ) , AMN >0.
+Nếu $\alpha>90^0$  thì $\cos\alpha <0$  ,do đó d <0 ($\overrightarrow{MN}$ ngược chiều đường sức ) , AMN <0.
-Công của lực điện trường trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là           $A_{MN} = qEd$, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.
3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì:
Cũng không phụ thuộc hình dạng của đường đi $\Rightarrow$ Trường tĩnh điện là 1 trường thế.

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường:
1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường:
* Khái niệm:  Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích tại điểm đó.
*Biểu thức:
-Đối với điện trường đều:             $W_{M}= A = qEd$
-Đối với điện trường bất kì:          $W_{M} = A_{M \infty}$
2. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q:
  Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường:
$W_{M} = A_{M \infty} = qV_{M}$
  Thế năng này tỉ lệ thuận với q.
VM là hệ số tỉ lệ không phụ thuộc q mà chỉ phụ thuộc vị trí M trong điện trường
3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường:
$A_{MN} = W_{M} – W_{N}$
  Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện trường tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

B. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
I. Điện thế:
1. Khái niệm điện thế:
      Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích.
2. Định nghĩa:
•    Phát biểu:SGK
•    Biểu thức:                                              $V_{M} = \frac{A_{M \infty} }{q}$    (1.5)
 Đơn vị điện thế là vôn (V).
3.Đơn vị điện thế:
Đơn vị điện thế là Vôn (V) .Trong( 1.5) Nếu q = 1C, $ A_{M \infty}= 1J$ thì $V_{M}= 1V$
4.Đặc điểm của điện thế:   Điện thế là đại lượng đại số .
Trong (1.5) Vì q>0 nên:
+Nếu $ A_{M \infty}>0$ thì $V_{M}>0$
+Nếu $ A_{M \infty}<0$ thì $V_{M}<0$
-Điện thế của đất và của 1 điểm ở xa vô cực được chọn làm mốc ( bằng 0)

II. Hiệu điện thế:
1. Định nghĩa:
  Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển của q từ M đến N  và độ lớn của q.
$U_{MN} = V_{M} – V_{N} = \frac{A_{MN}}{q}$
2. Đo hiệu điện thế:
  Đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế.
3. Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường:
$E = \frac{U_{MN}}{d} = \frac{U}{d}$

Thẻ

Lượt xem

12314
Chat chit và chém gió
 • solider76 :3: có vở nè :V 10/17/2016 11:19:39 PM
 • solider76 :3: rolling_on_the_floor 10/17/2016 11:19:41 PM
 • Galaxy: happy mở ra nào happy 10/17/2016 11:21:33 PM
 • solider76 :3: ngủ đây pye 10/17/2016 11:21:58 PM
 • solider76 :3: mệt wa' :v 10/17/2016 11:22:07 PM
 • solider76 :3: kím ng # hen =) 10/17/2016 11:22:15 PM
 • Galaxy: -_- còn chưa giúp xong nữa 10/17/2016 11:22:24 PM
 • Galaxy: wave 10/17/2016 11:22:57 PM
 • solider76 :3: mé học cả năm r 10/17/2016 11:23:08 PM
 • solider76 :3: nhớ sao đc :V 10/17/2016 11:23:11 PM
 • solider76 :3: h học điện xoay chiều thôi :v 10/17/2016 11:23:19 PM
 • solider76 :3: vatliphothong.vn 10/17/2016 11:26:29 PM
 • solider76 :3: rolling_on_the_floor 10/17/2016 11:26:32 PM
 • Galaxy: ukm 10/17/2016 11:41:50 PM
 • ๖ۣۜH: . 10/18/2016 9:35:45 PM
 • Ngờ Ân: ahuhu, cong nghe 11 kho qua. sad 10/18/2016 11:23:58 PM
 • ๖ۣۜH: . 10/18/2016 11:39:21 PM
 • phamminhhung19092001: o k co dap an a????? 10/19/2016 8:29:27 PM
 • zzz02042001: yawn 10/19/2016 9:07:30 PM
 • thien24102001: ALO 10/19/2016 9:09:12 PM
 • 민 호앙를 수행: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/136314/20-10 10/20/2016 8:11:18 PM
 • ๖ۣۜH: lag vch 10/20/2016 9:12:52 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: rolling_on_the_floor 10/20/2016 9:12:53 PM
 • ๖ۣۜH: ặc 10/20/2016 9:13:01 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: 1 giây 10/20/2016 9:13:05 PM
 • ๖ۣۜH: ? 10/20/2016 9:13:21 PM
 • ๖ۣۜH: . 10/20/2016 9:14:41 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: sin^4 x+(1-sinx)^4=m 10/20/2016 9:14:57 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: có nghiệm với gtri m thoả mãn 10/20/2016 9:15:54 PM
 • ๖ۣۜH: tìm m hả 10/20/2016 9:16:30 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: giá trị của m trong khoảng nào thì pt có nghiê,j 10/20/2016 9:17:34 PM
 • ๖ۣۜH: cm đc cái VT luôn >= 1/8 đó 10/20/2016 9:18:19 PM
 • ๖ۣۜH: r => 10/20/2016 9:18:22 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ? 10/20/2016 9:19:40 PM
 • ๖ۣۜH: ặc 10/20/2016 9:21:04 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ? 10/20/2016 9:23:24 PM
 • ๖ۣۜH: s ? suốt v 10/20/2016 9:23:36 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ko hiểu 10/20/2016 9:24:06 PM
 • ๖ۣۜH: ặc 10/20/2016 9:24:15 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ? 10/20/2016 9:25:09 PM
 • ๖ۣۜH: ns s cho hiểu đc 10/20/2016 9:25:24 PM
 • ๖ۣۜH: qua bài khác đi 10/20/2016 9:25:29 PM
 • ๖ۣۜH: -_- 10/20/2016 9:25:30 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: không hiểu thì hỏi lm j nz 10/20/2016 9:26:17 PM
 • ๖ۣۜH: qua bài khác 10/20/2016 9:26:58 PM
 • ๖ۣۜH: lát ns lại bài này 10/20/2016 9:27:03 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ko 10/20/2016 9:27:19 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: hiểu rms hỏi bài # 10/20/2016 9:27:39 PM
 • ๖ۣۜH: ặc 10/20/2016 9:27:50 PM
 • ๖ۣۜH: lát bận mà 10/20/2016 9:27:54 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: còn nhiều bt à 10/20/2016 9:28:57 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: thế học đi 10/20/2016 9:29:03 PM
 • ๖ۣۜH: ặc 10/20/2016 9:30:54 PM
 • ๖ۣۜH: lại giận hả 10/20/2016 9:30:59 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ns thế hiểu j đâu crying 10/20/2016 9:31:31 PM
 • ๖ۣۜH: @@ 10/20/2016 9:32:18 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: mà thôi 10/20/2016 9:32:34 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: học đi 10/20/2016 9:32:39 PM
 • ๖ۣۜH: @@ 10/20/2016 9:33:07 PM
 • ๖ۣۜH: qua toán chém đi 10/20/2016 9:33:14 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ? 10/20/2016 9:33:20 PM
 • ๖ۣۜH: đang chém bên đó cn j 10/20/2016 9:33:29 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: big_grin 10/20/2016 9:33:40 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: xin lỗi 10/20/2016 9:33:44 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: Hoàng 10/20/2016 9:35:52 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: sadcrying 10/20/2016 9:36:53 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: giận t à 10/20/2016 9:37:03 PM
 • ๖ۣۜH: j 10/20/2016 9:37:13 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: big_grin 10/20/2016 9:37:34 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ns tiếp đi 10/20/2016 9:37:58 PM
 • ๖ۣۜH: =='' 10/20/2016 9:38:15 PM
 • ๖ۣۜH: ns v thôi 10/20/2016 9:38:20 PM
 • ๖ۣۜH: cái VT đó >=1/8 10/20/2016 9:38:30 PM
 • ๖ۣۜH: VT=VP=>m>=1/8 10/20/2016 9:38:42 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: VT đó >=1/8 ? 10/20/2016 9:39:01 PM
 • ๖ۣۜH: AD a^4+b^4>=(a+b)^2/8 10/20/2016 9:40:33 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: tiếp đi 10/20/2016 9:41:32 PM
 • ๖ۣۜH: v thôi 10/20/2016 9:42:02 PM
 • ๖ۣۜH: tiếp j 10/20/2016 9:42:04 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: .................................... 10/20/2016 9:44:16 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ko hiểu 10/20/2016 9:44:34 PM
 • ๖ۣۜH: v chịu 10/20/2016 9:45:22 PM
 • ๖ۣۜH: có bh giải thích cho người khác đâu 10/20/2016 9:45:32 PM
 • ๖ۣۜH: -_- 10/20/2016 9:45:34 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: uk 10/20/2016 9:45:39 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: straight_face 10/20/2016 9:46:30 PM
 • ๖ۣۜH: bài khác đi 10/20/2016 9:46:39 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: thế t đi hỏi đứa khác 10/20/2016 9:46:42 PM
 • ๖ۣۜH: uk 10/20/2016 9:47:55 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: nhiều chuyện quá 10/20/2016 9:49:35 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: cảm phiền 10/20/2016 9:49:48 PM
 • ๖ۣۜH: ? 10/20/2016 9:49:54 PM
 • ๖ۣۜH: lại v 10/20/2016 9:50:48 PM
 • ๖ۣۜH: chịu luôn 10/20/2016 9:50:52 PM
 • ๖ۣۜH: v đi đây 10/20/2016 9:50:56 PM
 • ๖ۣۜH: bye 10/20/2016 9:50:57 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: wave 10/20/2016 9:52:25 PM
 • vvtoan35: còn ai onl ko 10/22/2016 7:54:06 PM
 • vvtoan35: buồn thế ai vào chat đê 10/22/2016 7:54:40 PM
 • teemolovetristana132: có ai ko? 10/22/2016 11:01:06 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đức Vỹ
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • Ngâu
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • toiyeuvietnam20012000
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • thiphuong0289
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • colianna123456789
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252
 • Binsaito
 • lenam150920012807
 • Thỏ Kitty
 • kiwinguyn
 • kimbum_caoco
 • tieuyen
 • anhvu162015
 • nhattrieuvo
 • dangminh200320
 • ankhanh19052002
 • Raini0101
 • doimutrangdangyeu
 • Sầu
 • huong-huong
 • olala
 • thuylinhnguyenthi25
 • phuongthao2662000
 • Katherinehangnguyen
 • noivoi_visaothe
 • nguyenhoa2ctyd
 • boyphuly00
 • Cycycycy2000
 • Kibangha1999
 • myha03032000
 • ruachan123
 • ◄Mαnµcïαn►
 • aasdfghjklz2000
 • hunghunghang99
 • xunubaobinh2
 • nguyenhoa7071999
 • trantruc45
 • tuyetnhi.tran19
 • Phuonglan102000
 • phamtra2000
 • 15142239
 • thaodinh
 • taongoclinh19992000
 • chuhien9779
 • accluutru002
 • tranthunga494
 • pokemon2050theki
 • nguyenlinh2102000
 • nguyenduclap0229
 • duonglanphuong3
 • minnsoshii
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • conmuangangqua05
 • huongly22092000
 • doanthithanhnhan2099
 • nguyen.song
 • anhtuanphysics
 • Thủy Tiên
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...
 • tungduongqk
 • duongtan287
 • Shadaw Night
 • nguyenly.1915
 • Hoa Pun
 • Ánh Royal
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • uyensky1908
 • thuhuongycbg228
 • holong110720
 • chauhp2412
 • luuvinh083
 • woodygxpham
 • huynhhohai
 • hoanglichvlmt
 • dungnguyen
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪
 • Duong Van
 • languegework
 • Lê Huỳnh Cẩm Tú
 • edogawaconan7t
 • nguyenminhthu
 • Quốc Anh
 • Kim Thưởng
 • huongly987654321
 • dinhthimailan2000
 • nguyenvantien2ko1
 • studyforthebest
 • baohan966
 • trinhlananh15032001
 • loltrau02
 • maiminh1452001
 • vipminh11
 • akiiiiii
 • dangduyen2k1
 • jacksonyi2811
 • anhtuanany2000
 • camtien5102000