A. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
I. Công của lực điện:
1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều:
$\overrightarrow{F} = q \overrightarrow{E}$
Lực $\overrightarrow{F}$ là lực không đổi..
2. Công của lực điện trong điện trường đều:


AMN = qEd

  Với d là hình chiếu đường đi trên một đường sức điện:   $d = s.\cos \alpha$ .
+Nếu $\alpha<90^0$ thì $\cos\alpha >0$ ,do đó d >0 ($\overrightarrow{MN}$ cùng chiều đường sức ) , AMN >0.
+Nếu $\alpha>90^0$  thì $\cos\alpha <0$  ,do đó d <0 ($\overrightarrow{MN}$ ngược chiều đường sức ) , AMN <0.
-Công của lực điện trường trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là           $A_{MN} = qEd$, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.
3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì:
Cũng không phụ thuộc hình dạng của đường đi $\Rightarrow$ Trường tĩnh điện là 1 trường thế.

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường:
1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường:
* Khái niệm:  Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích tại điểm đó.
*Biểu thức:
-Đối với điện trường đều:             $W_{M}= A = qEd$
-Đối với điện trường bất kì:          $W_{M} = A_{M \infty}$
2. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q:
  Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường:
$W_{M} = A_{M \infty} = qV_{M}$
  Thế năng này tỉ lệ thuận với q.
VM là hệ số tỉ lệ không phụ thuộc q mà chỉ phụ thuộc vị trí M trong điện trường
3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường:
$A_{MN} = W_{M} – W_{N}$
  Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện trường tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

B. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
I. Điện thế:
1. Khái niệm điện thế:
      Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích.
2. Định nghĩa:
•    Phát biểu:SGK
•    Biểu thức:                                              $V_{M} = \frac{A_{M \infty} }{q}$    (1.5)
 Đơn vị điện thế là vôn (V).
3.Đơn vị điện thế:
Đơn vị điện thế là Vôn (V) .Trong( 1.5) Nếu q = 1C, $ A_{M \infty}= 1J$ thì $V_{M}= 1V$
4.Đặc điểm của điện thế:   Điện thế là đại lượng đại số .
Trong (1.5) Vì q>0 nên:
+Nếu $ A_{M \infty}>0$ thì $V_{M}>0$
+Nếu $ A_{M \infty}<0$ thì $V_{M}<0$
-Điện thế của đất và của 1 điểm ở xa vô cực được chọn làm mốc ( bằng 0)

II. Hiệu điện thế:
1. Định nghĩa:
  Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển của q từ M đến N  và độ lớn của q.
$U_{MN} = V_{M} – V_{N} = \frac{A_{MN}}{q}$
2. Đo hiệu điện thế:
  Đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế.
3. Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường:
$E = \frac{U_{MN}}{d} = \frac{U}{d}$

Thẻ

Lượt xem

11781
Chat chit và chém gió
 • G-aki: s bạn? 9/23/2016 10:29:41 PM
 • G-aki: @@ 9/23/2016 10:30:56 PM
 • G-aki: off r hả? 9/23/2016 10:31:01 PM
 • Ruanyu Jian: big_grin 9/24/2016 9:45:27 AM
 • Ruanyu Jian: Hi em Lan ANH 9/24/2016 9:45:44 AM
 • Ruanyu Jian: big_grin 9/24/2016 4:45:32 PM
 • Ngờ Ân: Có ai ko, làm ơn giúp mình bài này với?/ 9/24/2016 9:55:37 PM
 • SsamD: winking 9/24/2016 10:03:03 PM
 • SsamD: Bài gì em? 9/24/2016 10:04:07 PM
 • Ngờ Ân: Bài tập hóa nha. 9/24/2016 10:07:22 PM
 • Ngờ Ân: Bài này hơi khó chút, huhu. 9/24/2016 10:07:34 PM
 • SsamD: Ừ, vậy hả tự giải đi. Muahaha. 9/24/2016 10:08:20 PM
 • Ngờ Ân: Ơ, hahaha rolling_on_the_floorrolling_on_the_floor 9/24/2016 10:08:40 PM
 • SsamD: laughing 9/24/2016 10:09:05 PM
 • SsamD: Big girl in the little world?? 9/24/2016 10:13:32 PM
 • Ngờ Ân: -yepp 9/24/2016 10:14:10 PM
 • SsamD: Câu này đau phải vậy rolling_on_the_floor 9/24/2016 10:14:43 PM
 • Ngờ Ân: Ngân thích thì Ngân đặt vậy thôi, không có 1 lý do nào cả. 9/24/2016 10:15:39 PM
 • SsamD: Ngân múp 9/24/2016 10:15:55 PM
 • SsamD: rolling_on_the_floor 9/24/2016 10:15:58 PM
 • Ngờ Ân: @@ 9/24/2016 10:16:55 PM
 • Ngờ Ân: Ai vậy?/ 9/24/2016 10:17:05 PM
 • SsamD: imSsamD 9/24/2016 10:17:31 PM
 • Ngờ Ân: Ai lại troll nhau thế? 9/24/2016 10:18:02 PM
 • SsamD: SsamD thich thì SsamD troll thôi, không cần 1 lý do nào cả. 9/24/2016 10:19:15 PM
 • Ngờ Ân: rolling_on_the_floor 9/24/2016 10:19:26 PM
 • Ngờ Ân: Cạn! 9/24/2016 10:19:35 PM
 • SsamD: rolling_on_the_floor 9/24/2016 10:35:10 PM
 • SsamD: Ngủ sơ đi em. 9/24/2016 10:35:19 PM
 • SsamD: sớm 9/24/2016 10:35:23 PM
 • cattuong035: có ai ko :3 9/25/2016 1:20:27 PM
 • rika-chan: có ai ko ạ 9/25/2016 4:51:16 PM
 • rika-chan: sad 9/25/2016 5:08:52 PM
 • linhkhanhbui2002: 2 everybody 9/25/2016 11:21:58 PM
 • gotyouforever03: alô laughing 9/26/2016 8:36:41 AM
 • rika-chan: hi mn 9/27/2016 8:36:59 PM
 • Sát Long Nhân: ae sky owiiiiiiiiiii! 9/27/2016 8:58:33 PM
 • thuyphuong0123456: có ai k? 9/27/2016 9:18:19 PM
 • Nothing Special: laughing 9/27/2016 9:23:11 PM
 • thuyphuong0123456: big_grin 9/27/2016 9:29:17 PM
 • akihabara: big_grin 9/27/2016 11:01:52 PM
 • sauconmuacomotnucuoi: thumbs_up 9/28/2016 8:58:29 PM
 • sauconmuacomotnucuoi: chào mọi người 9/28/2016 8:58:43 PM
 • ftlinh306: helobig_hug 9/29/2016 7:52:07 PM
 • ftlinh306: ai ol kbatting_eyelashes 9/29/2016 7:52:43 PM
 • doananhtuan23022001: hâhh 9/29/2016 9:04:50 PM
 • ftlinh306: hee_hee 9/29/2016 9:41:22 PM
 • akihabara: big_grin 9/29/2016 9:42:27 PM
 • ftlinh306: lm wen nhe 9/29/2016 9:47:47 PM
 • ftlinh306: laughing 9/29/2016 9:48:00 PM
 • ftlinh306: oh_go_on 9/29/2016 9:48:59 PM
 • akihabara: ừ bn 9/29/2016 9:49:27 PM
 • akihabara: bn gt trc đuê 9/29/2016 9:49:38 PM
 • ftlinh306: mk ten linh o yen bai hoc lop 10 big_hug 9/29/2016 9:50:10 PM
 • akihabara: laughing 9/29/2016 9:50:17 PM
 • akihabara: chào bn 9/29/2016 9:50:20 PM
 • akihabara: mik giang ở HN lp 11 nhóe laughing 9/29/2016 9:50:39 PM
 • ftlinh306: thinking nam hay nu 9/29/2016 9:50:51 PM
 • ftlinh306: hee_hee 9/29/2016 9:51:02 PM
 • akihabara: laughing 9/29/2016 9:52:20 PM
 • akihabara: cho chế đoán laughing 9/29/2016 9:52:27 PM
 • ftlinh306: nu 9/29/2016 9:52:31 PM
 • ftlinh306: whistling mk cx nu ma 9/29/2016 9:52:42 PM
 • ftlinh306: tl lau the 9/29/2016 9:53:43 PM
 • akihabara: ak 9/29/2016 9:54:03 PM
 • akihabara: tại t đang nc bên hóa 9/29/2016 9:54:11 PM
 • akihabara: bn qua đó nc cho vui nha 9/29/2016 9:54:19 PM
 • ftlinh306: @@ 9/29/2016 9:54:20 PM
 • ftlinh306: ok 9/29/2016 9:54:26 PM
 • akihabara: ở đây hiu quạnh lém laughing 9/29/2016 9:54:30 PM
 • akihabara: con gái ở 1 mik ko tốt đâu laughing 9/29/2016 9:54:41 PM
 • Nothing Special: Linh 9/29/2016 10:03:10 PM
 • ftlinh306: oi 9/29/2016 10:03:33 PM
 • Nothing Special: big_grin 9/29/2016 10:03:49 PM
 • Nothing Special: đề đâu bạn 9/29/2016 10:03:50 PM
 • ftlinh306: bn hk lop may 9/29/2016 10:03:58 PM
 • Nothing Special: đại học big_grin 9/29/2016 10:04:06 PM
 • ftlinh306: hypnotized 9/29/2016 10:04:14 PM
 • ftlinh306: doi ti 9/29/2016 10:04:42 PM
 • RYO: hi all 9/29/2016 10:05:14 PM
 • RYO: happy 9/29/2016 10:05:16 PM
 • Nothing Special: @@!@ rolling_on_the_floor 9/29/2016 10:05:40 PM
 • Nothing Special: vch 9/29/2016 10:05:41 PM
 • RYO: đi tùm lum coi bé yến nó xúi bậy 9/29/2016 10:05:59 PM
 • Nothing Special: rolling_on_the_floor bậy nào 9/29/2016 10:06:15 PM
 • Nothing Special: laughing e thật thà lm nhá 9/29/2016 10:06:22 PM
 • ftlinh306: ma thoi giai dc roi 9/29/2016 10:07:22 PM
 • RYO: rolling_on_the_floor 9/29/2016 10:07:30 PM
 • RYO: yến bị troll 9/29/2016 10:07:33 PM
 • ftlinh306: happy k phai dau @@ 9/29/2016 10:08:13 PM
 • RYO: laughing 9/29/2016 10:08:42 PM
 • ftlinh306: angel 9/29/2016 10:09:15 PM
 • Nothing Special: rolling_on_the_floor 9/29/2016 10:10:07 PM
 • Nothing Special: sặc 9/29/2016 10:10:08 PM
 • Nothing Special: -_- 9/29/2016 10:10:10 PM
 • Nothing Special: bố dỗi sad 9/29/2016 10:10:16 PM
 • Nothing Special: đi đây sad 9/29/2016 10:10:26 PM
 • Nothing Special: * vẫy vẫy * sad 9/29/2016 10:10:34 PM
 • RYO: phắn đi e 9/29/2016 10:11:08 PM
 • RYO: laughing 9/29/2016 10:11:10 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đức Vỹ
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • Ngâu
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • ღ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • toiyeuvietnam20012000
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • thiphuong0289
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • colianna123456789
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252
 • Binsaito
 • lenam150920012807
 • Thỏ Kitty
 • kiwinguyn
 • kimbum_caoco
 • tieuyen
 • anhvu162015
 • nhattrieuvo
 • dangminh200320
 • ankhanh19052002
 • Raini0101
 • doimutrangdangyeu
 • Sầu
 • huong-huong
 • olala
 • thuylinhnguyenthi25
 • phuongthao2662000
 • Katherinehangnguyen
 • noivoi_visaothe
 • nguyenhoa2ctyd
 • boyphuly00
 • Cycycycy2000
 • Kibangha1999
 • myha03032000
 • ruachan123
 • ◄Mαnµcïαn►
 • aasdfghjklz2000
 • hunghunghang99
 • xunubaobinh2
 • nguyenhoa7071999
 • trantruc45
 • tuyetnhi.tran19
 • Phuonglan102000
 • phamtra2000
 • 15142239
 • thaodinh
 • taongoclinh19992000
 • chuhien9779
 • accluutru002
 • tranthunga494
 • pokemon2050theki
 • nguyenlinh2102000
 • nguyenduclap0229
 • duonglanphuong3
 • minnsoshii
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • conmuangangqua05
 • huongly22092000
 • doanthithanhnhan2099
 • nguyen.song
 • anhtuanphysics
 • Thủy Tiên
 • Trái tim tan vỡ
 • tungduongqk
 • duongtan287
 • Shadaw Night
 • nguyenly.1915
 • Hoa Pun
 • Ánh Royal
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • uyensky1908
 • thuhuongycbg228
 • holong110720
 • chauhp2412
 • luuvinh083
 • woodygxpham
 • huynhhohai
 • hoanglichvlmt
 • dungnguyen
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪
 • Duong Van
 • languegework
 • Lê Huỳnh Cẩm Tú
 • edogawaconan7t
 • nguyenminhthu
 • Quốc Anh
 • Kim Thưởng
 • huongly987654321
 • dinhthimailan2000
 • nguyenvantien2ko1
 • studyforthebest
 • baohan966
 • trinhlananh15032001
 • loltrau02
 • vipminh11