A. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
I. Công của lực điện:
1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều:
$\overrightarrow{F} = q \overrightarrow{E}$
Lực $\overrightarrow{F}$ là lực không đổi..
2. Công của lực điện trong điện trường đều:


AMN = qEd

  Với d là hình chiếu đường đi trên một đường sức điện:   $d = s.\cos \alpha$ .
+Nếu $\alpha<90^0$ thì $\cos\alpha >0$ ,do đó d >0 ($\overrightarrow{MN}$ cùng chiều đường sức ) , AMN >0.
+Nếu $\alpha>90^0$  thì $\cos\alpha <0$  ,do đó d <0 ($\overrightarrow{MN}$ ngược chiều đường sức ) , AMN <0.
-Công của lực điện trường trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là           $A_{MN} = qEd$, không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.
3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì:
Cũng không phụ thuộc hình dạng của đường đi $\Rightarrow$ Trường tĩnh điện là 1 trường thế.

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường:
1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường:
* Khái niệm:  Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích tại điểm đó.
*Biểu thức:
-Đối với điện trường đều:             $W_{M}= A = qEd$
-Đối với điện trường bất kì:          $W_{M} = A_{M \infty}$
2. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q:
  Thế năng của một điện tích điểm q đặt tại điểm M trong điện trường:
$W_{M} = A_{M \infty} = qV_{M}$
  Thế năng này tỉ lệ thuận với q.
VM là hệ số tỉ lệ không phụ thuộc q mà chỉ phụ thuộc vị trí M trong điện trường
3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường:
$A_{MN} = W_{M} – W_{N}$
  Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện trường tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

B. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
I. Điện thế:
1. Khái niệm điện thế:
      Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện tích.
2. Định nghĩa:
•    Phát biểu:SGK
•    Biểu thức:                                              $V_{M} = \frac{A_{M \infty} }{q}$    (1.5)
 Đơn vị điện thế là vôn (V).
3.Đơn vị điện thế:
Đơn vị điện thế là Vôn (V) .Trong( 1.5) Nếu q = 1C, $ A_{M \infty}= 1J$ thì $V_{M}= 1V$
4.Đặc điểm của điện thế:   Điện thế là đại lượng đại số .
Trong (1.5) Vì q>0 nên:
+Nếu $ A_{M \infty}>0$ thì $V_{M}>0$
+Nếu $ A_{M \infty}<0$ thì $V_{M}<0$
-Điện thế của đất và của 1 điểm ở xa vô cực được chọn làm mốc ( bằng 0)

II. Hiệu điện thế:
1. Định nghĩa:
  Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển của q từ M đến N  và độ lớn của q.
$U_{MN} = V_{M} – V_{N} = \frac{A_{MN}}{q}$
2. Đo hiệu điện thế:
  Đo hiệu điện thế tĩnh điện bằng tĩnh điện kế.
3. Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường:
$E = \frac{U_{MN}}{d} = \frac{U}{d}$

Thẻ

Lượt xem

11864
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/21/2016 11:17:49 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: Hà năm nay lp mấy oi nhỉ 7/21/2016 11:17:57 PM
 • galaxy: t năm nay lên 11 b thì sao 7/21/2016 11:18:53 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mk cũng z nè big_grin 7/21/2016 11:19:19 PM
 • galaxy: big_hug 7/21/2016 11:19:37 PM
 • galaxy: b tên j 7/21/2016 11:19:40 PM
 • galaxy: sao biết t tên Hà hay v 7/21/2016 11:19:47 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mk mà 7/21/2016 11:20:01 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: winking 7/21/2016 11:20:06 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mk tên Nhung nè big_grin 7/21/2016 11:20:23 PM
 • galaxy: ukm, nhung 7/21/2016 11:20:30 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/21/2016 11:20:56 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: Hà ở đâu z nhỉ 7/21/2016 11:21:04 PM
 • galaxy: b ở đâu 7/21/2016 11:21:08 PM
 • galaxy: t ở NB, biết NB k 7/21/2016 11:21:18 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: Ninh Bình á 7/21/2016 11:21:52 PM
 • galaxy: thumbs_up 7/21/2016 11:22:02 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mk ở Bắc Ninh 7/21/2016 11:22:24 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: winking 7/21/2016 11:22:30 PM
 • galaxy: có gần nhau k nhỉ? 7/21/2016 11:22:56 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: NB ở miền nào z nhỉ 7/21/2016 11:23:21 PM
 • galaxy: t mù địa lí mà b còn mù hơn t nữa 7/21/2016 11:23:47 PM
 • galaxy: laughing 7/21/2016 11:23:50 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: n chỗ bạn ở nó thuộc Bắc hay Trung hay Nam á 7/21/2016 11:24:27 PM
 • galaxy: miền bắc 7/21/2016 11:26:05 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: ờ thế chắc gần 7/21/2016 11:26:47 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mk cũng ở Bắc 7/21/2016 11:26:55 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: coi như z đi nè 7/21/2016 11:27:00 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/21/2016 11:27:04 PM
 • galaxy: ukm, cứ coi là như v đi laughing 7/21/2016 11:27:17 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/21/2016 11:27:51 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mai bạn có đi học k nhỉ 7/21/2016 11:29:00 PM
 • galaxy: có nè 7/21/2016 11:29:06 PM
 • galaxy: ca 7h luôn 7/21/2016 11:29:11 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: ukm 7/21/2016 11:29:40 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/21/2016 11:29:43 PM
 • galaxy: b thì sao 7/21/2016 11:29:53 PM
 • galaxy: sáng mai t lại phải dậy sớm oy sad 7/21/2016 11:30:07 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: ukm 7/21/2016 11:30:19 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mai mk học ở trường nè 7/21/2016 11:30:35 PM
 • galaxy: học hè ở trường á 7/21/2016 11:30:52 PM
 • galaxy: trường t chưa học cơ 7/21/2016 11:31:00 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mk học dc 2 tuàn oi 7/21/2016 11:31:37 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: n cũng hoc jdc ít lém 7/21/2016 11:31:47 PM
 • galaxy: chắc ms học nên v 7/21/2016 11:32:18 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: uk 7/21/2016 11:33:04 PM
 • galaxy: trường t sang t8 ms học 7/21/2016 11:34:07 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: ờ nhưng t7 b mk cũng có học dc mấy đâu 7/21/2016 11:34:37 PM
 • galaxy: b học một buổi mấy tiết 7/21/2016 11:36:30 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: hôm 3 hôm 4 hôm 5 à 7/21/2016 11:37:01 PM
 • galaxy: v lt thật 7/21/2016 11:39:21 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: ukm 7/21/2016 11:39:46 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mà học dc 2 tuần 7/21/2016 11:39:56 PM
 • galaxy: thôi thì cứ từ từ rồi nó ổn định 7/21/2016 11:40:05 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tuần trc học có 3 buổi 4t 7/21/2016 11:40:06 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tuần này hoc j4 buổi 1 buuoir 5 t 7/21/2016 11:40:23 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: cn lại 3 t hết à 7/21/2016 11:40:28 PM
 • galaxy: v là đc chơi chứ j 7/21/2016 11:40:44 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: uk 7/21/2016 11:40:56 PM
 • galaxy: happy 7/21/2016 11:42:27 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/21/2016 11:42:47 PM
 • galaxy: muộn rồi ngủ đi nha 7/21/2016 11:43:35 PM
 • galaxy: t off đây 7/21/2016 11:43:39 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: uk 7/21/2016 11:43:44 PM
 • galaxy: xíu nn mđ nha big_hug 7/21/2016 11:43:50 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: pp bạn 7/21/2016 11:43:52 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: nn nha big_hug 7/21/2016 11:43:59 PM
 • linh saker: coffee 7/22/2016 10:56:54 AM
 • tran85295: good_luck 7/22/2016 3:49:29 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/22/2016 4:28:42 PM
 • galaxy: coffee 7/22/2016 9:42:25 PM
 • Lyn: có bạn nào 2k ở thanh hóa ko 7/23/2016 9:40:24 AM
 • linh saker: Ai k 7/23/2016 11:31:12 AM
 • Lyn: nhung ơi 7/23/2016 4:09:51 PM
 • Lyn: nghại làm quớ 7/23/2016 4:14:25 PM
 • Lyn: bạn nam nào 2k ko z 7/23/2016 4:22:03 PM
 • Lyn: ê thanh thối 7/23/2016 4:27:37 PM
 • Lyn: zô nt vs chị đi 7/23/2016 4:27:44 PM
 • Lyn: zô nt vs tuii đi nhung 7/23/2016 4:29:26 PM
 • thienkhung747: ai 99 không? 7/23/2016 8:53:17 PM
 • galaxy: coffee 7/23/2016 8:57:38 PM
 • thienkhung747: ai 99 cùng ôn không? 7/23/2016 8:59:22 PM
 • galaxy: có 2k thôi 7/23/2016 9:00:16 PM
 • thienkhung747: -_- 7/23/2016 9:00:55 PM
 • galaxy: straight_face 7/23/2016 9:02:11 PM
 • thienphucqaz: mấy anh cho em hỏi cách ghi công thức ko bit ghi 7/24/2016 1:59:53 PM
 • phambang2k: co nhom nao zip cho tui xin zo 7/24/2016 5:34:54 PM
 • rin47: Có b nào 98ers hem?? 7/24/2016 8:06:40 PM
 • ๖ۣMemory๖of๖ۣtomorrow: mn ơi cho mik hỏi 7/24/2016 8:16:19 PM
 • ๖ۣMemory๖of๖ۣtomorrow: có ai ở đây ko cho mik hỏi cái 7/24/2016 8:16:38 PM
 • galaxy: coffee 7/24/2016 9:49:42 PM
 • Confusion: yawn 7/24/2016 10:40:09 PM
 • phambang2k: Có đấysleepy 7/25/2016 10:42:15 AM
 • kinglady246: 2k1er chào mọi người ạ 7/25/2016 11:17:59 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/25/2016 12:09:47 PM
 • Kaito kid: wave 7/25/2016 3:26:21 PM
 • chanviennguyen99: hai 7/25/2016 4:27:39 PM
 • chanviennguyen99: có ai ko giúp mình vs 7/25/2016 4:28:07 PM
 • phambang2k: giúp jcool 7/25/2016 6:07:15 PM
 • phambang2k: có al kosad 7/25/2016 6:09:04 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đức Vỹ
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • Ngâu
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • Ruanyu Jian
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • toiyeuvietnam20012000
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • thiphuong0289
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • colianna123456789
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252
 • Binsaito
 • lenam150920012807
 • Thỏ Kitty
 • kiwinguyn
 • kimbum_caoco
 • tieuyen
 • anhvu162015
 • nhattrieuvo
 • dangminh200320
 • ankhanh19052002
 • Raini0101
 • doimutrangdangyeu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • huong-huong
 • olala
 • thuylinhnguyenthi25
 • phuongthao2662000
 • Katherinehangnguyen
 • noivoi_visaothe
 • nguyenhoa2ctyd
 • boyphuly00
 • Cycycycy2000
 • Kibangha1999
 • myha03032000
 • ruachan123
 • ◄Mαnµcïαn►
 • aasdfghjklz2000
 • hunghunghang99
 • xunubaobinh2
 • nguyenhoa7071999
 • trantruc45
 • tuyetnhi.tran19
 • Phuonglan102000
 • phamtra2000
 • 15142239
 • thaodinh
 • taongoclinh19992000
 • chuhien9779
 • accluutru002
 • tranthunga494
 • pokemon2050theki
 • nguyenlinh2102000
 • nguyenduclap0229
 • duonglanphuong3
 • minnsoshii
 • Confusion
 • vanhuydk
 • conmuangangqua05
 • huongly22092000
 • doanthithanhnhan2099
 • nguyen.song
 • anhtuanphysics
 • ღ.˚ * T•í•T * ˚.ღ
 • quocchanlqd
 • trannguyenhoaithu2015
 • tungduongqk
 • duongtan287
 • Shadaw Night
 • nguyenly.1915
 • Hoa Pun
 • Ánh Royal
 • Yến
 • uyensky1908
 • thuhuongycbg228
 • holong110720
 • chauhp2412
 • luuvinh083
 • woodygxpham
 • huynhhohai
 • hoanglichvlmt
 • dungnguyen
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪
 • Duong Van
 • languegework
 • Lê Huỳnh Cẩm Tú
 • edogawaconan7t
 • nguyenminhthu
 • Quốc Anh
 • Phúc
 • Kim Thưởng
 • huongly987654321
 • dinhthimailan2000
 • shennongnguyen
 • khiemhtpy
 • rubingok02
 • phambang2k
 • Khờ iêm Khiêm