1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt
a. Quan sát
- Nhỏ giọt nước lên tấm thủy tinh sạch thì nước chảy lan ra $\rightarrow$ nước dính ướt thủy tinh.
- Nhỏ giọt thủy ngân lên tấm thủy tinh sạch thì thuỷ ngân thu về dạng hình cầu hơi dẹp $\rightarrow$ thủy ngân không dính ướt thủy tinh.
Nhận xét : Tùy thuộc vào bản chất của chất lỏng và chất rắn mà có thể xảy ra hiện tượng dính ướt hay không dính ướt.
b. Giải thích
- Khi lực tương tác giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng mạnh hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng dính ướt.
- Khi lực tương tác giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng yếu hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng không dính ướt.
c. Ứng dụng của hiện tượng dính ướt
- Loại bẩn quặng.
d. Dạng mặt chất lỏng ở chỗ tiếp giáp với thành bình
- Khi chất lỏng dính ướt thành bình thì lực hút giữa các phân tử chất rắn và chất lỏng kéo mép chất lỏng lên, làm cho mặt chất lỏng ở chỗ sát thành bình là một mặt lõm.
- Khi chất lỏng không dính ướt thành bình thì lực hút giữa các phân tử chất lỏng kéo mép chất lỏng hạ xuống, làm cho mặt chất lỏng ở chỗ sát thành bình là một mặt lồi.

2. Hiện tượng mao dẫn
a. Quan sát hiện tượng
 - Nhúng những ống thủy tinh có tiết diện nhỏ hở hai đầu vào chậu nước.
NX : mực nước trong ống dâng lên, ống có tiết diện càng nhỏ thì nước càng dâng cao.
 - Thay nước bằng thủy ngân.
NX : mực thủy ngân trong ống hạ xuống.
Vậy: Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng ở bên trong các ống có bán kính trong nhỏ, trong vách hẹp, khe hẹp, vật xốp,… so với mực chất lỏng ở ngoài.
b.  Công thức tính độ chênh lệch mực chất lỏng do mao dẫn
$h = \frac{4 \sigma}{\rho g d}$
$\sigma$ (N/m) : hệ số căng bề mặt của chất lỏng
$\rho$ ($N/m^3$) : khối lượng riêng của chất lỏng
$g (m/s^2)$ : gia tốc trọng trường
d (m) : đường kính trong của ống.
h (m) : độ dâng lên hay hạ xuống.

Thẻ

Lượt xem

3287
Chat chit và chém gió
 • .: oki e gái 5/26/2016 9:01:40 PM
 • Chin soái tỷ ^^: gửi link e đi cho nhanh 5/26/2016 9:01:42 PM
 • .: ngay dòng đầu lun 5/26/2016 9:01:46 PM
 • .: ak uk 5/26/2016 9:01:48 PM
 • .: hehe 5/26/2016 9:01:49 PM
 • .: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8892/quang-hoc-11 5/26/2016 9:01:59 PM
 • .: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8891/help-me 5/26/2016 9:02:16 PM
 • .: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8890/help-me 5/26/2016 9:02:32 PM
 • .: 3 bài đó đã 5/26/2016 9:03:13 PM
 • .: em gái xem 5/26/2016 9:03:16 PM
 • Chin soái tỷ ^^: e vào ko đc bài đầu 5/26/2016 9:03:21 PM
 • .: làm dk bài nào thì làm nha 5/26/2016 9:03:25 PM
 • .: òi 5/26/2016 9:03:26 PM
 • .: thì vào bài khác xem 5/26/2016 9:03:32 PM
 • .: cần j cứ bảo anh 5/26/2016 9:03:37 PM
 • .: winking 5/26/2016 9:03:41 PM
 • adim ăn cccc : adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc adim ăn cccc 5/27/2016 9:49:15 AM
 • Dan: ... 5/27/2016 9:28:13 PM
 • .: broken_heart 5/27/2016 10:18:48 PM
 • Chin soái mụi ^-^: alo 5/28/2016 10:16:39 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: e gái 5/28/2016 10:31:00 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: big_grin 5/28/2016 10:31:01 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: e gái 5/28/2016 10:35:36 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 10:35:36 PM
 • Chin soái mụi ^-^: ô la 5/28/2016 10:40:26 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: đâ 5/28/2016 10:40:59 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: y 5/28/2016 10:41:01 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 10:41:04 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: đợi mải 5/28/2016 10:41:10 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: MỆT NỨ 5/28/2016 10:41:17 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: broken_heart 5/28/2016 10:41:19 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hii 5/28/2016 10:41:47 PM
 • Chin soái mụi ^-^: vào giải đi 5/28/2016 10:41:51 PM
 • Chin soái mụi ^-^: http://ly.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/8898/la-p-bie-u-thu-c-nhie-t-dung-rieng 5/28/2016 10:42:01 PM
 • Chin soái mụi ^-^: 15p nhé laughing 5/28/2016 10:42:08 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: @@ 5/28/2016 10:42:32 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: òi 5/28/2016 10:42:36 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 10:42:36 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: NHỌC NỨ 5/28/2016 10:42:40 PM
 • Chin soái mụi ^-^: tội ds 5/28/2016 10:45:27 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: broken_heart 5/28/2016 10:47:24 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: đề j mà dài vậy 5/28/2016 10:47:28 PM
 • Chin soái mụi ^-^: ời mà làm ngắn lắm 5/28/2016 10:48:52 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: òi 5/28/2016 10:49:20 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: mệt nứ 5/28/2016 10:49:27 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: big_grin 5/28/2016 10:49:28 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hì 5/28/2016 10:50:13 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: winking 5/28/2016 10:51:27 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: nghỉ đi e gái 5/28/2016 10:51:31 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: uống sữa đi 5/28/2016 10:51:37 PM
 • Chin soái mụi ^-^: đang chat webcam vs mấy đứa bên toán nè 5/28/2016 10:51:58 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: LÀM CÂU b thui nha 5/28/2016 10:53:53 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ui 5/28/2016 10:53:55 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: vậy mấy đứa dk thấy e gái mà anh k thấy dk ak 5/28/2016 10:54:07 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 10:54:08 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hihihihi 5/28/2016 10:56:22 PM
 • Chin soái mụi ^-^: làm hết đi 5/28/2016 10:56:29 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: @@@ 5/28/2016 10:57:32 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: broken_heart 5/28/2016 10:57:49 PM
 • Chin soái mụi ^-^: nhanh lên 5/28/2016 11:01:27 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: òi 5/28/2016 11:01:39 PM
 • Chin soái mụi ^-^: xong chưa a 5/28/2016 11:06:35 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: xong câu b 5/28/2016 11:07:47 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: câu a dễ mừ 5/28/2016 11:08:24 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 11:08:31 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: làm b thui 5/28/2016 11:08:35 PM
 • Chin soái mụi ^-^: @@ 5/28/2016 11:10:29 PM
 • Chin soái mụi ^-^: cũng giống nhau thôi 5/28/2016 11:10:35 PM
 • Chin soái mụi ^-^: e tính xong r đó 5/28/2016 11:10:42 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: òi 5/28/2016 11:10:51 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: để anh đăng 5/28/2016 11:10:55 PM
 • Chin soái mụi ^-^:5/28/2016 11:13:00 PM
 • Chin soái mụi ^-^: qua chat cam đi, nhìn nhỏ ánh dt ds 5/28/2016 11:13:10 PM
 • Chin soái mụi ^-^: dễ thương 5/28/2016 11:13:15 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: k có cam 5/28/2016 11:15:01 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: có nhưng hư òi 5/28/2016 11:15:08 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 11:15:10 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: với lại 5/28/2016 11:15:21 PM
 • Chin soái mụi ^-^: thì ngắm gái chùa 5/28/2016 11:15:26 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: k mún lộ nhan sắc 5/28/2016 11:15:27 PM
 • Chin soái mụi ^-^: hí hí 5/28/2016 11:15:28 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ùi 5/28/2016 11:15:32 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ngắm e gái thì dk 5/28/2016 11:15:37 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: laughing 5/28/2016 11:15:38 PM
 • Chin soái mụi ^-^: kiki 5/28/2016 11:15:39 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: em gái chụp ik a ngă,s 5/28/2016 11:15:47 PM
 • Chin soái mụi ^-^: e gái mai mới lộ nhan sắc 5/28/2016 11:15:47 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: rolling_on_the_floor 5/28/2016 11:15:48 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ủa 5/28/2016 11:15:54 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: chưa chát hả 5/28/2016 11:15:59 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: hay sao ma mai 5/28/2016 11:16:29 PM
 • Chin soái mụi ^-^: cam bị hư 5/28/2016 11:17:32 PM
 • Chin soái mụi ^-^: mai sửa đã 5/28/2016 11:17:35 PM
 • Chin soái mụi ^-^: giờ tám chay 5/28/2016 11:17:38 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: ùi 5/28/2016 11:19:20 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: k đăng dk òi 5/28/2016 11:19:29 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 11:19:30 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: bài đó bằng 2221 J/kg.K 5/28/2016 11:20:21 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: mà anh k đăng dk em gái 5/28/2016 11:20:30 PM
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★: sad 5/28/2016 11:20:32 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Hỗ Trợ HTN
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • Ngâu
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • JIAN ĐẠI SOÁI
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • toiyeuvietnam20012000
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • thiphuong0289
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • colianna123456789
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252
 • Binsaito
 • lenam150920012807
 • Thỏ Kitty
 • kiwinguyn
 • kimbum_caoco
 • tieuyen
 • anhvu162015
 • nhattrieuvo
 • dangminh200320
 • ankhanh19052002
 • Raini0101
 • doimutrangdangyeu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • huong-huong
 • olala
 • thuylinhnguyenthi25
 • phuongthao2662000
 • Katherinehangnguyen
 • noivoi_visaothe
 • nguyenhoa2ctyd
 • boyphuly00
 • Cycycycy2000
 • Kibangha1999
 • myha03032000
 • ruachan123
 • ◄Mαnµcïαn►
 • aasdfghjklz2000
 • hunghunghang99
 • xunubaobinh2
 • nguyenhoa7071999
 • trantruc45
 • tuyetnhi.tran19
 • Phuonglan102000
 • phamtra2000
 • 15142239
 • thaodinh
 • taongoclinh19992000
 • chuhien9779
 • accluutru002
 • tranthunga494
 • pokemon2050theki
 • nguyenlinh2102000
 • nguyenduclap0229
 • duonglanphuong3
 • minnsoshii
 • Vincent Camryn
 • vanhuydk
 • conmuangangqua05
 • huongly22092000
 • doanthithanhnhan2099
 • nguyen.song
 • anhtuanphysics
 • Thủy Tiên
 • quocchanlqd
 • tungduongqk
 • duongtan287
 • Shadaw Night
 • Hoa Pun
 • Ánh Royal
 • Hoàng Yến
 • uyensky1908
 • thuhuongycbg228
 • holong110720
 • chauhp2412
 • luuvinh083
 • woodygxpham
 • huynhhohai
 • hoanglichvlmt
 • dungnguyen
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪
 • Duong Van
 • languegework
 • Lê Huỳnh Cẩm Tú
 • edogawaconan7t
 • nguyenminhthu
 • Quốc Anh
 • Kim Thưởng
 • huongly987654321
 • dinhthimailan2000