1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt
a. Quan sát
- Nhỏ giọt nước lên tấm thủy tinh sạch thì nước chảy lan ra $\rightarrow$ nước dính ướt thủy tinh.
- Nhỏ giọt thủy ngân lên tấm thủy tinh sạch thì thuỷ ngân thu về dạng hình cầu hơi dẹp $\rightarrow$ thủy ngân không dính ướt thủy tinh.
Nhận xét : Tùy thuộc vào bản chất của chất lỏng và chất rắn mà có thể xảy ra hiện tượng dính ướt hay không dính ướt.
b. Giải thích
- Khi lực tương tác giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng mạnh hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng dính ướt.
- Khi lực tương tác giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng yếu hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng không dính ướt.
c. Ứng dụng của hiện tượng dính ướt
- Loại bẩn quặng.
d. Dạng mặt chất lỏng ở chỗ tiếp giáp với thành bình
- Khi chất lỏng dính ướt thành bình thì lực hút giữa các phân tử chất rắn và chất lỏng kéo mép chất lỏng lên, làm cho mặt chất lỏng ở chỗ sát thành bình là một mặt lõm.
- Khi chất lỏng không dính ướt thành bình thì lực hút giữa các phân tử chất lỏng kéo mép chất lỏng hạ xuống, làm cho mặt chất lỏng ở chỗ sát thành bình là một mặt lồi.

2. Hiện tượng mao dẫn
a. Quan sát hiện tượng
 - Nhúng những ống thủy tinh có tiết diện nhỏ hở hai đầu vào chậu nước.
NX : mực nước trong ống dâng lên, ống có tiết diện càng nhỏ thì nước càng dâng cao.
 - Thay nước bằng thủy ngân.
NX : mực thủy ngân trong ống hạ xuống.
Vậy: Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng ở bên trong các ống có bán kính trong nhỏ, trong vách hẹp, khe hẹp, vật xốp,… so với mực chất lỏng ở ngoài.
b.  Công thức tính độ chênh lệch mực chất lỏng do mao dẫn
$h = \frac{4 \sigma}{\rho g d}$
$\sigma$ (N/m) : hệ số căng bề mặt của chất lỏng
$\rho$ ($N/m^3$) : khối lượng riêng của chất lỏng
$g (m/s^2)$ : gia tốc trọng trường
d (m) : đường kính trong của ống.
h (m) : độ dâng lên hay hạ xuống.

Thẻ

Lượt xem

3190
Chat chit và chém gió
 • HY: tg bên này 4/27/2016 8:29:09 PM
 • HY: k có ma nào 4/27/2016 8:29:13 PM
 • Rubic: happy này nhỏ 4/27/2016 8:29:22 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: chủ yếu hóa với toán mới đông 4/27/2016 8:29:46 PM
 • HY: dạ 4/27/2016 8:29:55 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ngọc 4/27/2016 8:30:04 PM
 • HY: thỉnh thoảng e qua đây giải bài tập lý 4/27/2016 8:30:08 PM
 • Rubic: s z trung 4/27/2016 8:30:17 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: =căn 2 hay sấp sĩ bằng căn 2 4/27/2016 8:30:24 PM
 • Rubic: à xấp xĩ 4/27/2016 8:30:39 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: uk 4/27/2016 8:30:47 PM
 • Rubic: happy 4/27/2016 8:30:54 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: cho 5 phút đi 4/27/2016 8:31:35 PM
 • Rubic: s hôm nay HY k thèm chào chị luôn à 4/27/2016 8:31:45 PM
 • Rubic: ờ bạn cứ giải đi 4/27/2016 8:32:03 PM
 • Rubic: giúp giùm nhen...happy 4/27/2016 8:32:19 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: đang đánh mà đây ai cho thế 4/27/2016 8:32:43 PM
 • Rubic: tìm á 4/27/2016 8:33:00 PM
 • Rubic: s z 4/27/2016 8:33:05 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ko đang đánh để đăng lên á 4/27/2016 8:34:00 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: bài đây ai có í 4/27/2016 8:34:14 PM
 • Rubic:happy 4/27/2016 8:34:19 PM
 • Rubic: ??? 4/27/2016 8:34:27 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ù 4/27/2016 8:40:13 PM
 • Rubic: ???? 4/27/2016 8:40:33 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: xong rùi 4/27/2016 8:40:38 PM
 • Rubic: thế à 4/27/2016 8:41:01 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: có khao j ko đây 4/27/2016 8:41:08 PM
 • Rubic: happy 4/27/2016 8:41:25 PM
 • Rubic: ai biết 4/27/2016 8:41:34 PM
 • Rubic: à mà s chưa thấy đáp án trung nhỉ 4/27/2016 8:42:02 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: chưa đăng 4/27/2016 8:42:22 PM
 • Rubic: đăng đi 4/27/2016 8:42:34 PM
 • Rubic: happy 4/27/2016 8:42:37 PM
 • Rubic: hay là đòi quà.... 4/27/2016 8:42:50 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ngọc đừng xem 4/27/2016 8:45:15 PM
 • Rubic: ????? 4/27/2016 8:45:27 PM
 • Rubic: sz 4/27/2016 8:45:32 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: để sửa laiij 4/27/2016 8:45:38 PM
 • Rubic:4/27/2016 8:45:56 PM
 • Rubic: thôi bạn chụp qua fb í nhanh hơn 4/27/2016 8:46:18 PM
 • Rubic: gửi z mất công quá 4/27/2016 8:46:33 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: a. Góc lệch cực tiểu khi i1=i2=i⇒r1=r2=r=A2i1=i2=i⇒r1=r2=r=A2 Mặt khác: sini=nsinr⇒i=arcsin(2√sinA2)sin⁡i=nsin⁡r⇒i=arcsin⁡(2sin⁡A2) Do không cho giá trị cụ thể của A nên để i dưới dạng tham số! B. Để không có tia ló thì: sinr2≥1nsin⁡r2≥1n ⇒sin(A−r1)≥1n⇒sin⁡(A−r1)≥1n sinAcosr1−cosAsinr1≥1nsin⁡Acos⁡r1−cos⁡Asin⁡r1≥1n sinA1−sin2in2−−−−−−−−√−cosAsinin≥1nsin⁡A1−sin2⁡in2−cos⁡Asin⁡in≥1n ⇒sinAcosi−cosAsini≥1⇒sin⁡Acos⁡i−cos⁡Asin⁡i≥1 ⇒tanA≥tani⇒i≤A 4/27/2016 8:49:50 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ngọc vào xem ik 4/27/2016 8:54:18 PM
 • Rubic: chứ bài này??? 4/27/2016 8:55:02 PM
 • Rubic: cảm ơn bạn nhen 4/27/2016 8:56:43 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ngọc 4/27/2016 8:57:04 PM
 • dieuly0606: Sắp thi rồi, chán quá, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo............................................................................................................................................................lo lo lo lo....................... quá 4/27/2016 9:00:01 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: 2 4/27/2016 9:01:40 PM
 • dieuly0606: 2 4/27/2016 9:02:01 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: 2 diệu gt đi 4/27/2016 9:03:47 PM
 • dieuly0606: 안녕 4/27/2016 9:05:03 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: laughing 4/27/2016 9:06:06 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: giới t á 4/27/2016 9:06:12 PM
 • dieuly0606: ハイ 4/27/2016 9:06:50 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: tên j thế 4/27/2016 9:07:22 PM
 • dieuly0606: Don't want to say 4/27/2016 9:09:28 PM
 • minhhuytruong850: sắp thi rùi huhuh 4/27/2016 9:09:43 PM
 • minhhuytruong850: laughing 4/27/2016 9:09:58 PM
 • dieuly0606: ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: 4/27/2016 9:11:04 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: tên e ấy 4/27/2016 9:11:11 PM
 • minhhuytruong850: sad 4/27/2016 9:11:39 PM
 • minhhuytruong850: http://statichtn.com/image/emoticons/sad.gif 4/27/2016 9:11:44 PM
 • dieuly0606: nè ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥ học lớp mấy rồi 4/27/2016 9:12:19 PM
 • minhhuytruong850: chatterbox 4/27/2016 9:12:31 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: a hok 11 4/27/2016 9:12:36 PM
 • dieuly0606: à chào ông chú 4/27/2016 9:12:53 PM
 • dieuly0606: cháu học lớp 10 4/27/2016 9:13:16 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: sao thế 4/27/2016 9:13:17 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: oh 4/27/2016 9:13:23 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ở đâu thế 4/27/2016 9:13:27 PM
 • dieuly0606: TB 4/27/2016 9:13:35 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: xa thế 4/27/2016 9:14:50 PM
 • dieuly0606: Where are you from? 4/27/2016 9:15:18 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: kon tum 4/27/2016 9:15:42 PM
 • dieuly0606: xa thế 4/27/2016 9:16:28 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: uk có chơi fb ko thế 4/27/2016 9:16:40 PM
 • minhhuytruong850: shame_on_you 4/27/2016 9:17:43 PM
 • dieuly0606: E hèm. 4/27/2016 9:18:07 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: v ko à 4/27/2016 9:18:29 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: chơi thì gửi link kp 4/27/2016 9:19:04 PM
 • dieuly0606: Nè chú. Cháu là học sinh ngoan, giỏi, nghịch vì thế không dụ giỗ được đâu 4/27/2016 9:21:28 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: nè cháu chú lừa cháu làm j 4/27/2016 9:22:25 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ko chơi thì nói 4/27/2016 9:22:59 PM
 • dieuly0606: giận nhanh thật đấy. 4/27/2016 9:23:31 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: angry 4/27/2016 9:24:48 PM
 • dieuly0606: Ha. Ha. Nhìn kìa 4/27/2016 9:25:44 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: v có chơi ko 4/27/2016 9:25:49 PM
 • dieuly0606: Chú học khối nào vậy ? 4/27/2016 9:26:42 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: 11 à 12 mới phân khối cháu à 4/27/2016 9:27:12 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: thôi ko cho link thì thôi chú off đã 4/27/2016 9:29:11 PM
 • dieuly0606: Cháu đang học khối A. Chú học lớp mấy rồi 4/27/2016 9:29:35 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: 11 4/27/2016 9:30:13 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ở đây lên 12 mới phân 4/27/2016 9:30:30 PM
 • dieuly0606: Chú đùa à 4/27/2016 9:31:19 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: nói chuyên với e mệt quá 4/27/2016 9:33:16 PM
 • dieuly0606: đương nhiên rồi 4/27/2016 9:34:06 PM
 • dieuly0606: http://statichtn.com/image/emoticons/laughing.gif 4/27/2016 9:38:50 PM
 • Thế Trung: a trung cũng ở đây ạ 4/28/2016 8:58:44 PM
 • Pu Cưq: 22222222222222 4/28/2016 9:22:54 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Hỗ Trợ HTN
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • Ngâu
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • .
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • toiyeuvietnam20012000
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • thiphuong0289
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • colianna123456789
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252
 • Binsaito
 • lenam150920012807
 • Thỏ Kitty
 • kiwinguyn
 • kimbum_caoco
 • tieuyen
 • anhvu162015
 • nhattrieuvo
 • dangminh200320
 • ankhanh19052002
 • Raini0101
 • doimutrangdangyeu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • huong-huong
 • olala
 • thuylinhnguyenthi25
 • phuongthao2662000
 • Katherinehangnguyen
 • noivoi_visaothe
 • boyphuly00
 • Cycycycy2000
 • Kibangha1999
 • myha03032000
 • ruachan123
 • ◄Mαnµcïαn►
 • aasdfghjklz2000
 • hunghunghang99
 • xunubaobinh2
 • nguyenhoa7071999
 • trantruc45
 • tuyetnhi.tran19
 • Phuonglan102000
 • phamtra2000
 • 15142239
 • thaodinh
 • taongoclinh19992000
 • chuhien9779
 • accluutru002
 • tranthunga494
 • pokemon2050theki
 • nguyenlinh2102000
 • nguyenduclap0229
 • duonglanphuong3
 • minnsoshii
 • ♥•♥Thùy Lizzie ATPX 4869♥•♥
 • vanhuydk
 • conmuangangqua05
 • huongly22092000
 • doanthithanhnhan2099
 • nguyen.song
 • anhtuanphysics
 • quocchanlqd
 • tungduongqk
 • duongtan287
 • Shadaw Night
 • Ánh Royal
 • HY
 • uyensky1908
 • thuhuongycbg228
 • holong110720
 • chauhp2412
 • luuvinh083
 • woodygxpham
 • huynhhohai
 • hoanglichvlmt
 • Duong Van
 • languegework
 • Lê Huỳnh Cẩm Tú
 • edogawaconan7t