1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt
a. Quan sát
- Nhỏ giọt nước lên tấm thủy tinh sạch thì nước chảy lan ra $\rightarrow$ nước dính ướt thủy tinh.
- Nhỏ giọt thủy ngân lên tấm thủy tinh sạch thì thuỷ ngân thu về dạng hình cầu hơi dẹp $\rightarrow$ thủy ngân không dính ướt thủy tinh.
Nhận xét : Tùy thuộc vào bản chất của chất lỏng và chất rắn mà có thể xảy ra hiện tượng dính ướt hay không dính ướt.
b. Giải thích
- Khi lực tương tác giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng mạnh hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng dính ướt.
- Khi lực tương tác giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng yếu hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng không dính ướt.
c. Ứng dụng của hiện tượng dính ướt
- Loại bẩn quặng.
d. Dạng mặt chất lỏng ở chỗ tiếp giáp với thành bình
- Khi chất lỏng dính ướt thành bình thì lực hút giữa các phân tử chất rắn và chất lỏng kéo mép chất lỏng lên, làm cho mặt chất lỏng ở chỗ sát thành bình là một mặt lõm.
- Khi chất lỏng không dính ướt thành bình thì lực hút giữa các phân tử chất lỏng kéo mép chất lỏng hạ xuống, làm cho mặt chất lỏng ở chỗ sát thành bình là một mặt lồi.

2. Hiện tượng mao dẫn
a. Quan sát hiện tượng
 - Nhúng những ống thủy tinh có tiết diện nhỏ hở hai đầu vào chậu nước.
NX : mực nước trong ống dâng lên, ống có tiết diện càng nhỏ thì nước càng dâng cao.
 - Thay nước bằng thủy ngân.
NX : mực thủy ngân trong ống hạ xuống.
Vậy: Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng ở bên trong các ống có bán kính trong nhỏ, trong vách hẹp, khe hẹp, vật xốp,… so với mực chất lỏng ở ngoài.
b.  Công thức tính độ chênh lệch mực chất lỏng do mao dẫn
$h = \frac{4 \sigma}{\rho g d}$
$\sigma$ (N/m) : hệ số căng bề mặt của chất lỏng
$\rho$ ($N/m^3$) : khối lượng riêng của chất lỏng
$g (m/s^2)$ : gia tốc trọng trường
d (m) : đường kính trong của ống.
h (m) : độ dâng lên hay hạ xuống.

Thẻ

Lượt xem

3361
Chat chit và chém gió
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:18:35 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:18:37 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing H điên 9/19/2016 11:18:41 PM
 • ๖ۣۜH: ? 9/19/2016 11:18:44 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: r vlaughing 9/19/2016 11:18:53 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: để z đi 9/19/2016 11:18:56 PM
 • ๖ۣۜH: hết r 9/19/2016 11:19:00 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: spam lm k laughing 9/19/2016 11:19:00 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:19:03 PM
 • ๖ۣۜH: laughing 9/19/2016 11:19:03 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:19:05 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:19:07 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:19:09 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:19:10 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:19:12 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:19:14 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:19:15 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:19:23 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: tui vẫn dọc đc nà 9/19/2016 11:19:34 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: chụp cái 9/19/2016 11:19:37 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:19:40 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mail gửi a e 9/19/2016 11:19:44 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: mỗi ng 1 bản laughing 9/19/2016 11:19:51 PM
 • ๖ۣۜH: cũng k có j 9/19/2016 11:19:52 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:19:57 PM
 • ๖ۣۜH: laughing 9/19/2016 11:19:58 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:20:28 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:16 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:18 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:19 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:21 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:22 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:25 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:26 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:28 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:30 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:31 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:33 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:34 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:36 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:39 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:42 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:44 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:46 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:47 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:49 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:51 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:53 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:55 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:21:57 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 9/19/2016 11:22:16 PM
 • rika-chan: có ai ko ạ 9/21/2016 5:49:47 PM
 • G-aki: chao xìn big_grin 9/21/2016 8:18:31 PM
 • tmmutdtlh123698745: at_wits_end 9/21/2016 8:53:32 PM
 • navi: rika rika rika chuuuu 9/22/2016 7:50:34 PM
 • navi: nyan 9/22/2016 7:51:05 PM
 • duypro2213: vai applause 9/22/2016 9:28:48 PM
 • @.@: j 9/22/2016 11:29:17 PM
 • tanhung1032001: . 9/23/2016 8:53:09 PM
 • G-aki: big_grin 9/23/2016 8:54:42 PM
 • kyluc07: hello 9/23/2016 9:50:32 PM
 • kyluc07: có ai ko 9/23/2016 9:50:41 PM
 • Daisy: có ai không ? 9/23/2016 9:58:02 PM
 • G-aki: có nà big_grin 9/23/2016 10:23:06 PM
 • kyluc07: ok 9/23/2016 10:25:23 PM
 • kyluc07: G aki ơi 9/23/2016 10:25:34 PM
 • G-aki: s bạn? 9/23/2016 10:29:41 PM
 • G-aki: @@ 9/23/2016 10:30:56 PM
 • G-aki: off r hả? 9/23/2016 10:31:01 PM
 • Ruanyu Jian: big_grin 9/24/2016 9:45:27 AM
 • Ruanyu Jian: Hi em Lan ANH 9/24/2016 9:45:44 AM
 • Ruanyu Jian: big_grin 9/24/2016 4:45:32 PM
 • Ngờ Ân: Có ai ko, làm ơn giúp mình bài này với?/ 9/24/2016 9:55:37 PM
 • SsamD: winking 9/24/2016 10:03:03 PM
 • SsamD: Bài gì em? 9/24/2016 10:04:07 PM
 • Ngờ Ân: Bài tập hóa nha. 9/24/2016 10:07:22 PM
 • Ngờ Ân: Bài này hơi khó chút, huhu. 9/24/2016 10:07:34 PM
 • SsamD: Ừ, vậy hả tự giải đi. Muahaha. 9/24/2016 10:08:20 PM
 • Ngờ Ân: Ơ, hahaha rolling_on_the_floorrolling_on_the_floor 9/24/2016 10:08:40 PM
 • SsamD: laughing 9/24/2016 10:09:05 PM
 • SsamD: Big girl in the little world?? 9/24/2016 10:13:32 PM
 • Ngờ Ân: -yepp 9/24/2016 10:14:10 PM
 • SsamD: Câu này đau phải vậy rolling_on_the_floor 9/24/2016 10:14:43 PM
 • Ngờ Ân: Ngân thích thì Ngân đặt vậy thôi, không có 1 lý do nào cả. 9/24/2016 10:15:39 PM
 • SsamD: Ngân múp 9/24/2016 10:15:55 PM
 • SsamD: rolling_on_the_floor 9/24/2016 10:15:58 PM
 • Ngờ Ân: @@ 9/24/2016 10:16:55 PM
 • Ngờ Ân: Ai vậy?/ 9/24/2016 10:17:05 PM
 • SsamD: imSsamD 9/24/2016 10:17:31 PM
 • Ngờ Ân: Ai lại troll nhau thế? 9/24/2016 10:18:02 PM
 • SsamD: SsamD thich thì SsamD troll thôi, không cần 1 lý do nào cả. 9/24/2016 10:19:15 PM
 • Ngờ Ân: rolling_on_the_floor 9/24/2016 10:19:26 PM
 • Ngờ Ân: Cạn! 9/24/2016 10:19:35 PM
 • SsamD: rolling_on_the_floor 9/24/2016 10:35:10 PM
 • SsamD: Ngủ sơ đi em. 9/24/2016 10:35:19 PM
 • SsamD: sớm 9/24/2016 10:35:23 PM
 • cattuong035: có ai ko :3 9/25/2016 1:20:27 PM
 • rika-chan: có ai ko ạ 9/25/2016 4:51:16 PM
 • rika-chan: sad 9/25/2016 5:08:52 PM
 • linhkhanhbui2002: 2 everybody 9/25/2016 11:21:58 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đức Vỹ
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • Ngâu
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • ღ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • toiyeuvietnam20012000
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • thiphuong0289
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • colianna123456789
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252
 • Binsaito
 • lenam150920012807
 • Thỏ Kitty
 • kiwinguyn
 • kimbum_caoco
 • tieuyen
 • anhvu162015
 • nhattrieuvo
 • dangminh200320
 • ankhanh19052002
 • Raini0101
 • doimutrangdangyeu
 • Sầu
 • huong-huong
 • olala
 • thuylinhnguyenthi25
 • phuongthao2662000
 • Katherinehangnguyen
 • noivoi_visaothe
 • nguyenhoa2ctyd
 • boyphuly00
 • Cycycycy2000
 • Kibangha1999
 • myha03032000
 • ruachan123
 • ◄Mαnµcïαn►
 • aasdfghjklz2000
 • hunghunghang99
 • xunubaobinh2
 • nguyenhoa7071999
 • trantruc45
 • tuyetnhi.tran19
 • Phuonglan102000
 • phamtra2000
 • 15142239
 • thaodinh
 • taongoclinh19992000
 • chuhien9779
 • accluutru002
 • tranthunga494
 • pokemon2050theki
 • nguyenlinh2102000
 • nguyenduclap0229
 • duonglanphuong3
 • minnsoshii
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • conmuangangqua05
 • huongly22092000
 • doanthithanhnhan2099
 • nguyen.song
 • anhtuanphysics
 • Thủy Tiên
 • Xóa đi kí ức
 • tungduongqk
 • duongtan287
 • Shadaw Night
 • nguyenly.1915
 • Hoa Pun
 • Ánh Royal
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • uyensky1908
 • thuhuongycbg228
 • holong110720
 • chauhp2412
 • luuvinh083
 • woodygxpham
 • huynhhohai
 • hoanglichvlmt
 • dungnguyen
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪
 • Duong Van
 • languegework
 • Lê Huỳnh Cẩm Tú
 • edogawaconan7t
 • nguyenminhthu
 • Quốc Anh
 • Kim Thưởng
 • huongly987654321
 • dinhthimailan2000
 • nguyenvantien2ko1
 • studyforthebest
 • baohan966
 • trinhlananh15032001
 • loltrau02