Nội dung theo thẻ

Vật lý 10 - Chương IV. Các định luật bảo toàn

7K
lượt xem

Các định luật bảo toàn - Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

1. Phân loại va chạm- Đối với tất cả các va chạm , có thể vận dụng định luật bảo toàn động lượng.- Va chạm đàn hồi: sau va cham hai vat tro lai...
10

bài viết

Chat chit và chém gió
 • Rubic: happy 4/27/2016 8:30:54 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: cho 5 phút đi 4/27/2016 8:31:35 PM
 • Rubic: s hôm nay HY k thèm chào chị luôn à 4/27/2016 8:31:45 PM
 • Rubic: ờ bạn cứ giải đi 4/27/2016 8:32:03 PM
 • Rubic: giúp giùm nhen...happy 4/27/2016 8:32:19 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: đang đánh mà đây ai cho thế 4/27/2016 8:32:43 PM
 • Rubic: tìm á 4/27/2016 8:33:00 PM
 • Rubic: s z 4/27/2016 8:33:05 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ko đang đánh để đăng lên á 4/27/2016 8:34:00 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: bài đây ai có í 4/27/2016 8:34:14 PM
 • Rubic:happy 4/27/2016 8:34:19 PM
 • Rubic: ??? 4/27/2016 8:34:27 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ù 4/27/2016 8:40:13 PM
 • Rubic: ???? 4/27/2016 8:40:33 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: xong rùi 4/27/2016 8:40:38 PM
 • Rubic: thế à 4/27/2016 8:41:01 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: có khao j ko đây 4/27/2016 8:41:08 PM
 • Rubic: happy 4/27/2016 8:41:25 PM
 • Rubic: ai biết 4/27/2016 8:41:34 PM
 • Rubic: à mà s chưa thấy đáp án trung nhỉ 4/27/2016 8:42:02 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: chưa đăng 4/27/2016 8:42:22 PM
 • Rubic: đăng đi 4/27/2016 8:42:34 PM
 • Rubic: happy 4/27/2016 8:42:37 PM
 • Rubic: hay là đòi quà.... 4/27/2016 8:42:50 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ngọc đừng xem 4/27/2016 8:45:15 PM
 • Rubic: ????? 4/27/2016 8:45:27 PM
 • Rubic: sz 4/27/2016 8:45:32 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: để sửa laiij 4/27/2016 8:45:38 PM
 • Rubic:4/27/2016 8:45:56 PM
 • Rubic: thôi bạn chụp qua fb í nhanh hơn 4/27/2016 8:46:18 PM
 • Rubic: gửi z mất công quá 4/27/2016 8:46:33 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: a. Góc lệch cực tiểu khi i1=i2=i⇒r1=r2=r=A2i1=i2=i⇒r1=r2=r=A2 Mặt khác: sini=nsinr⇒i=arcsin(2√sinA2)sin⁡i=nsin⁡r⇒i=arcsin⁡(2sin⁡A2) Do không cho giá trị cụ thể của A nên để i dưới dạng tham số! B. Để không có tia ló thì: sinr2≥1nsin⁡r2≥1n ⇒sin(A−r1)≥1n⇒sin⁡(A−r1)≥1n sinAcosr1−cosAsinr1≥1nsin⁡Acos⁡r1−cos⁡Asin⁡r1≥1n sinA1−sin2in2−−−−−−−−√−cosAsinin≥1nsin⁡A1−sin2⁡in2−cos⁡Asin⁡in≥1n ⇒sinAcosi−cosAsini≥1⇒sin⁡Acos⁡i−cos⁡Asin⁡i≥1 ⇒tanA≥tani⇒i≤A 4/27/2016 8:49:50 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ngọc vào xem ik 4/27/2016 8:54:18 PM
 • Rubic: chứ bài này??? 4/27/2016 8:55:02 PM
 • Rubic: cảm ơn bạn nhen 4/27/2016 8:56:43 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ngọc 4/27/2016 8:57:04 PM
 • dieuly0606: Sắp thi rồi, chán quá, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo............................................................................................................................................................lo lo lo lo....................... quá 4/27/2016 9:00:01 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: 2 4/27/2016 9:01:40 PM
 • dieuly0606: 2 4/27/2016 9:02:01 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: 2 diệu gt đi 4/27/2016 9:03:47 PM
 • dieuly0606: 안녕 4/27/2016 9:05:03 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: laughing 4/27/2016 9:06:06 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: giới t á 4/27/2016 9:06:12 PM
 • dieuly0606: ハイ 4/27/2016 9:06:50 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: tên j thế 4/27/2016 9:07:22 PM
 • dieuly0606: Don't want to say 4/27/2016 9:09:28 PM
 • minhhuytruong850: sắp thi rùi huhuh 4/27/2016 9:09:43 PM
 • minhhuytruong850: laughing 4/27/2016 9:09:58 PM
 • dieuly0606: ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: 4/27/2016 9:11:04 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: tên e ấy 4/27/2016 9:11:11 PM
 • minhhuytruong850: sad 4/27/2016 9:11:39 PM
 • minhhuytruong850: http://statichtn.com/image/emoticons/sad.gif 4/27/2016 9:11:44 PM
 • dieuly0606: nè ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥ học lớp mấy rồi 4/27/2016 9:12:19 PM
 • minhhuytruong850: chatterbox 4/27/2016 9:12:31 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: a hok 11 4/27/2016 9:12:36 PM
 • dieuly0606: à chào ông chú 4/27/2016 9:12:53 PM
 • dieuly0606: cháu học lớp 10 4/27/2016 9:13:16 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: sao thế 4/27/2016 9:13:17 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: oh 4/27/2016 9:13:23 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ở đâu thế 4/27/2016 9:13:27 PM
 • dieuly0606: TB 4/27/2016 9:13:35 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: xa thế 4/27/2016 9:14:50 PM
 • dieuly0606: Where are you from? 4/27/2016 9:15:18 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: kon tum 4/27/2016 9:15:42 PM
 • dieuly0606: xa thế 4/27/2016 9:16:28 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: uk có chơi fb ko thế 4/27/2016 9:16:40 PM
 • minhhuytruong850: shame_on_you 4/27/2016 9:17:43 PM
 • dieuly0606: E hèm. 4/27/2016 9:18:07 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: v ko à 4/27/2016 9:18:29 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: chơi thì gửi link kp 4/27/2016 9:19:04 PM
 • dieuly0606: Nè chú. Cháu là học sinh ngoan, giỏi, nghịch vì thế không dụ giỗ được đâu 4/27/2016 9:21:28 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: nè cháu chú lừa cháu làm j 4/27/2016 9:22:25 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ko chơi thì nói 4/27/2016 9:22:59 PM
 • dieuly0606: giận nhanh thật đấy. 4/27/2016 9:23:31 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: angry 4/27/2016 9:24:48 PM
 • dieuly0606: Ha. Ha. Nhìn kìa 4/27/2016 9:25:44 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: v có chơi ko 4/27/2016 9:25:49 PM
 • dieuly0606: Chú học khối nào vậy ? 4/27/2016 9:26:42 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: 11 à 12 mới phân khối cháu à 4/27/2016 9:27:12 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: thôi ko cho link thì thôi chú off đã 4/27/2016 9:29:11 PM
 • dieuly0606: Cháu đang học khối A. Chú học lớp mấy rồi 4/27/2016 9:29:35 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: 11 4/27/2016 9:30:13 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: ở đây lên 12 mới phân 4/27/2016 9:30:30 PM
 • dieuly0606: Chú đùa à 4/27/2016 9:31:19 PM
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥: nói chuyên với e mệt quá 4/27/2016 9:33:16 PM
 • dieuly0606: đương nhiên rồi 4/27/2016 9:34:06 PM
 • dieuly0606: http://statichtn.com/image/emoticons/laughing.gif 4/27/2016 9:38:50 PM
 • Thế Trung: a trung cũng ở đây ạ 4/28/2016 8:58:44 PM
 • Pu Cưq: 22222222222222 4/28/2016 9:22:54 PM
 • Nhok Clover: có ai k ? 4/29/2016 6:36:32 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: big_grin 4/29/2016 8:43:27 PM
 • kimphongbk11: Chào các cụ...mạn phép con mới zô lần đầu happy 4/30/2016 3:34:54 AM
 • Đá Nhỏ: https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1Bi2DH0yn_Y&h=yAQGqzTwY&s=1 4/30/2016 9:15:15 AM
 • Đá Nhỏ: like dùm với mn 4/30/2016 9:15:22 AM
 • vanducn666: FUCK YOU BABY 4/30/2016 3:58:12 PM
 • Đá Nhỏ: ? 4/30/2016 5:01:37 PM
 • Thủy Tiên: mọi người giúp Tiên làm bài tập ở trên phần đặt câu hỏi với nha(của tiên ik)thanks mn 5/1/2016 9:32:42 AM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: big_grin 5/1/2016 9:11:18 PM
 • Nhok Clover: hế nhô 5/1/2016 10:08:17 PM
 • Nhok Clover: có ai k? 5/1/2016 10:08:20 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Hỗ Trợ HTN
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • Ngâu
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • .
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • toiyeuvietnam20012000
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • thiphuong0289
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • colianna123456789
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252
 • Binsaito
 • lenam150920012807
 • Thỏ Kitty
 • kiwinguyn
 • kimbum_caoco
 • tieuyen
 • anhvu162015
 • nhattrieuvo
 • dangminh200320
 • ankhanh19052002
 • Raini0101
 • doimutrangdangyeu
 • ♥≧◉◡◉≦ ๖ۣۜTùng ๖ۣۜSầu ๑۩۞۩๑♥
 • huong-huong
 • olala
 • thuylinhnguyenthi25
 • phuongthao2662000
 • Katherinehangnguyen
 • noivoi_visaothe
 • boyphuly00
 • Cycycycy2000
 • Kibangha1999
 • myha03032000
 • ruachan123
 • ◄Mαnµcïαn►
 • aasdfghjklz2000
 • hunghunghang99
 • xunubaobinh2
 • nguyenhoa7071999
 • trantruc45
 • tuyetnhi.tran19
 • Phuonglan102000
 • phamtra2000
 • 15142239
 • thaodinh
 • taongoclinh19992000
 • chuhien9779
 • accluutru002
 • tranthunga494
 • pokemon2050theki
 • nguyenlinh2102000
 • nguyenduclap0229
 • duonglanphuong3
 • minnsoshii
 • Vincent Camryn
 • vanhuydk
 • conmuangangqua05
 • huongly22092000
 • doanthithanhnhan2099
 • nguyen.song
 • anhtuanphysics
 • quocchanlqd
 • tungduongqk
 • duongtan287
 • Shadaw Night
 • Ánh Royal
 • ¿♥!♥?
 • uyensky1908
 • thuhuongycbg228
 • holong110720
 • chauhp2412
 • luuvinh083
 • woodygxpham
 • huynhhohai
 • hoanglichvlmt
 • Duong Van
 • languegework
 • Lê Huỳnh Cẩm Tú
 • lyhoainam2k
 • edogawaconan7t