Nội dung theo thẻ

Vật lý 10 - Chương II. Động lực học chất điểm

123Trang sau 153050mỗi trang
32

bài viết

Chat chit và chém gió
 • solider76 :3: :V 10/17/2016 11:18:11 PM
 • Galaxy: haiz -_- 10/17/2016 11:19:19 PM
 • Galaxy: v h ls, b có nhớ k 10/17/2016 11:19:29 PM
 • solider76 :3: có vở nè :V 10/17/2016 11:19:39 PM
 • solider76 :3: rolling_on_the_floor 10/17/2016 11:19:41 PM
 • Galaxy: happy mở ra nào happy 10/17/2016 11:21:33 PM
 • solider76 :3: ngủ đây pye 10/17/2016 11:21:58 PM
 • solider76 :3: mệt wa' :v 10/17/2016 11:22:07 PM
 • solider76 :3: kím ng # hen =) 10/17/2016 11:22:15 PM
 • Galaxy: -_- còn chưa giúp xong nữa 10/17/2016 11:22:24 PM
 • Galaxy: wave 10/17/2016 11:22:57 PM
 • solider76 :3: mé học cả năm r 10/17/2016 11:23:08 PM
 • solider76 :3: nhớ sao đc :V 10/17/2016 11:23:11 PM
 • solider76 :3: h học điện xoay chiều thôi :v 10/17/2016 11:23:19 PM
 • solider76 :3: vatliphothong.vn 10/17/2016 11:26:29 PM
 • solider76 :3: rolling_on_the_floor 10/17/2016 11:26:32 PM
 • Galaxy: ukm 10/17/2016 11:41:50 PM
 • ๖ۣۜH: . 10/18/2016 9:35:45 PM
 • Ngờ Ân: ahuhu, cong nghe 11 kho qua. sad 10/18/2016 11:23:58 PM
 • ๖ۣۜH: . 10/18/2016 11:39:21 PM
 • phamminhhung19092001: o k co dap an a????? 10/19/2016 8:29:27 PM
 • zzz02042001: yawn 10/19/2016 9:07:30 PM
 • thien24102001: ALO 10/19/2016 9:09:12 PM
 • 민 호앙를 수행: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/136314/20-10 10/20/2016 8:11:18 PM
 • ๖ۣۜH: lag vch 10/20/2016 9:12:52 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: rolling_on_the_floor 10/20/2016 9:12:53 PM
 • ๖ۣۜH: ặc 10/20/2016 9:13:01 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: 1 giây 10/20/2016 9:13:05 PM
 • ๖ۣۜH: ? 10/20/2016 9:13:21 PM
 • ๖ۣۜH: . 10/20/2016 9:14:41 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: sin^4 x+(1-sinx)^4=m 10/20/2016 9:14:57 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: có nghiệm với gtri m thoả mãn 10/20/2016 9:15:54 PM
 • ๖ۣۜH: tìm m hả 10/20/2016 9:16:30 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: giá trị của m trong khoảng nào thì pt có nghiê,j 10/20/2016 9:17:34 PM
 • ๖ۣۜH: cm đc cái VT luôn >= 1/8 đó 10/20/2016 9:18:19 PM
 • ๖ۣۜH: r => 10/20/2016 9:18:22 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ? 10/20/2016 9:19:40 PM
 • ๖ۣۜH: ặc 10/20/2016 9:21:04 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ? 10/20/2016 9:23:24 PM
 • ๖ۣۜH: s ? suốt v 10/20/2016 9:23:36 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ko hiểu 10/20/2016 9:24:06 PM
 • ๖ۣۜH: ặc 10/20/2016 9:24:15 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ? 10/20/2016 9:25:09 PM
 • ๖ۣۜH: ns s cho hiểu đc 10/20/2016 9:25:24 PM
 • ๖ۣۜH: qua bài khác đi 10/20/2016 9:25:29 PM
 • ๖ۣۜH: -_- 10/20/2016 9:25:30 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: không hiểu thì hỏi lm j nz 10/20/2016 9:26:17 PM
 • ๖ۣۜH: qua bài khác 10/20/2016 9:26:58 PM
 • ๖ۣۜH: lát ns lại bài này 10/20/2016 9:27:03 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ko 10/20/2016 9:27:19 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: hiểu rms hỏi bài # 10/20/2016 9:27:39 PM
 • ๖ۣۜH: ặc 10/20/2016 9:27:50 PM
 • ๖ۣۜH: lát bận mà 10/20/2016 9:27:54 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: còn nhiều bt à 10/20/2016 9:28:57 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: thế học đi 10/20/2016 9:29:03 PM
 • ๖ۣۜH: ặc 10/20/2016 9:30:54 PM
 • ๖ۣۜH: lại giận hả 10/20/2016 9:30:59 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ns thế hiểu j đâu crying 10/20/2016 9:31:31 PM
 • ๖ۣۜH: @@ 10/20/2016 9:32:18 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: mà thôi 10/20/2016 9:32:34 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: học đi 10/20/2016 9:32:39 PM
 • ๖ۣۜH: @@ 10/20/2016 9:33:07 PM
 • ๖ۣۜH: qua toán chém đi 10/20/2016 9:33:14 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ? 10/20/2016 9:33:20 PM
 • ๖ۣۜH: đang chém bên đó cn j 10/20/2016 9:33:29 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: big_grin 10/20/2016 9:33:40 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: xin lỗi 10/20/2016 9:33:44 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: Hoàng 10/20/2016 9:35:52 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: sadcrying 10/20/2016 9:36:53 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: giận t à 10/20/2016 9:37:03 PM
 • ๖ۣۜH: j 10/20/2016 9:37:13 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: big_grin 10/20/2016 9:37:34 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ns tiếp đi 10/20/2016 9:37:58 PM
 • ๖ۣۜH: =='' 10/20/2016 9:38:15 PM
 • ๖ۣۜH: ns v thôi 10/20/2016 9:38:20 PM
 • ๖ۣۜH: cái VT đó >=1/8 10/20/2016 9:38:30 PM
 • ๖ۣۜH: VT=VP=>m>=1/8 10/20/2016 9:38:42 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: VT đó >=1/8 ? 10/20/2016 9:39:01 PM
 • ๖ۣۜH: AD a^4+b^4>=(a+b)^2/8 10/20/2016 9:40:33 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: tiếp đi 10/20/2016 9:41:32 PM
 • ๖ۣۜH: v thôi 10/20/2016 9:42:02 PM
 • ๖ۣۜH: tiếp j 10/20/2016 9:42:04 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: .................................... 10/20/2016 9:44:16 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: ko hiểu 10/20/2016 9:44:34 PM
 • ๖ۣۜH: v chịu 10/20/2016 9:45:22 PM
 • ๖ۣۜH: có bh giải thích cho người khác đâu 10/20/2016 9:45:32 PM
 • ๖ۣۜH: -_- 10/20/2016 9:45:34 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: uk 10/20/2016 9:45:39 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: straight_face 10/20/2016 9:46:30 PM
 • ๖ۣۜH: bài khác đi 10/20/2016 9:46:39 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: thế t đi hỏi đứa khác 10/20/2016 9:46:42 PM
 • ๖ۣۜH: uk 10/20/2016 9:47:55 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: nhiều chuyện quá 10/20/2016 9:49:35 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: cảm phiền 10/20/2016 9:49:48 PM
 • ๖ۣۜH: ? 10/20/2016 9:49:54 PM
 • ๖ۣۜH: lại v 10/20/2016 9:50:48 PM
 • ๖ۣۜH: chịu luôn 10/20/2016 9:50:52 PM
 • ๖ۣۜH: v đi đây 10/20/2016 9:50:56 PM
 • ๖ۣۜH: bye 10/20/2016 9:50:57 PM
 • ๖ۣۜSCORPIO๖ۣۜ: wave 10/20/2016 9:52:25 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đức Vỹ
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • Long Nd
 • tiendat.tran.79
 • vansang.nguyen96
 • taquochung.hus
 • builananh1998
 • badingood_97
 • nokia1402
 • HọcTạiNhà
 • happy_story_1997
 • matanh_31121994
 • hnguyentien
 • iloveu_physics_casino_fc_1999
 • an123456789tt
 • ntdragon9xhn
 • huongtrau_buffalow
 • ekira9x
 • chaicolovenobita
 • ngocanh7074
 • stubborngirl_99
 • quanvu456
 • moonnguyen2304
 • danganhtienbk55
 • thai.tne1968
 • chemgioboy5
 • hung15101997
 • huyentrang2828
 • minhnhatvo97
 • anhthong.1996
 • congchuatuyet_1310
 • gacon7771
 • kimberly.hrum
 • dienhoakhoinguyen
 • Gió!
 • m_internet001
 • my96thaibinh
 • tamnqn
 • phungthoiphong1999
 • dunglydtnt
 • thaoujbo11
 • viethungcamhung
 • smix84
 • smartboy_love_cutegirl
 • minhthanhit.com
 • hiephiep008
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • eragon291995
 • anhdai036
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • qldd2014
 • nguyentham2107
 • minhdungnguyenle
 • soosu_98
 • pykunlt
 • nassytt
 • Ngâu
 • tart
 • huynhhthanhtu007
 • a2no144
 • nguyenvantoan140dinhdong
 • anh.sao.bang199x
 • tinhoccoso3a.2013
 • vuongthiquynhhuong
 • duey374
 • 9aqtkx
 • thanhhuong832003
 • gaksital619
 • phuonghong0311
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • bjn249x
 • moc180596
 • canthuylinh
 • langvohue1234
 • tamcan152
 • kieule12345
 • hoangxu_mk
 • abcdw86
 • sand_wildflowers
 • phuongnganle2812
 • huyhieu10.11.1999
 • o0osuper13junioro0o
 • jackcoleman50
 • hjjj1602
 • darkhuyminh
 • klinh1999hn
 • toiyeuvietnam20012000
 • lechung20010
 • bestfriendloveminwoo
 • phamstars1203
 • vietthanhle93
 • vuminhtrung2302
 • duchuy828
 • nguyendinhtiendat1999
 • thiphuong0289
 • tiennguyen19101998
 • trongpro_75
 • Moon
 • nguyenduongnhuquynh
 • lamthanhhien18
 • nguyenthithanhhuyen1049
 • baobinhsl99
 • p3kupahm1310
 • colianna123456789
 • allmyloving97
 • william.david.kimgsley
 • Huỳnh Nguyễn Ngọc Lam
 • huynhthanhthao.98dn
 • zts.love
 • trinhngochuyen97
 • phwongtran
 • Yenmy_836
 • lequangdan1997
 • trantrungtho296
 • kieuphuongthao252
 • Binsaito
 • lenam150920012807
 • Thỏ Kitty
 • kiwinguyn
 • kimbum_caoco
 • tieuyen
 • anhvu162015
 • nhattrieuvo
 • dangminh200320
 • ankhanh19052002
 • Raini0101
 • doimutrangdangyeu
 • Sầu
 • huong-huong
 • olala
 • thuylinhnguyenthi25
 • phuongthao2662000
 • Katherinehangnguyen
 • noivoi_visaothe
 • nguyenhoa2ctyd
 • boyphuly00
 • Cycycycy2000
 • Kibangha1999
 • myha03032000
 • ruachan123
 • ◄Mαnµcïαn►
 • aasdfghjklz2000
 • hunghunghang99
 • xunubaobinh2
 • nguyenhoa7071999
 • trantruc45
 • tuyetnhi.tran19
 • Phuonglan102000
 • phamtra2000
 • 15142239
 • thaodinh
 • taongoclinh19992000
 • chuhien9779
 • accluutru002
 • tranthunga494
 • pokemon2050theki
 • nguyenlinh2102000
 • nguyenduclap0229
 • duonglanphuong3
 • minnsoshii
 • Linh Dracula
 • vanhuydk
 • conmuangangqua05
 • huongly22092000
 • doanthithanhnhan2099
 • nguyen.song
 • anhtuanphysics
 • Thủy Tiên
 • Bé Thư vô tâm vô cảm
 • tungduongqk
 • duongtan287
 • Shadaw Night
 • nguyenly.1915
 • Hoa Pun
 • Ánh Royal
 • ๖ۣۜDarkღ๖ۣۜAngleღ
 • uyensky1908
 • thuhuongycbg228
 • holong110720
 • chauhp2412
 • luuvinh083
 • woodygxpham
 • huynhhohai
 • hoanglichvlmt
 • dungnguyen
 • ♪♪♪_๖ۣۜThanh♥๖ۣۜTùng_♪♪♪
 • Duong Van
 • languegework
 • Lê Huỳnh Cẩm Tú
 • edogawaconan7t
 • nguyenminhthu
 • Quốc Anh
 • Kim Thưởng
 • huongly987654321
 • dinhthimailan2000
 • nguyenvantien2ko1
 • studyforthebest
 • baohan966
 • trinhlananh15032001
 • loltrau02
 • maiminh1452001
 • vipminh11
 • akiiiiii
 • dangduyen2k1
 • jacksonyi2811
 • anhtuanany2000
 • camtien5102000